POVJERENSTVO ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA

Dana 28. ožujka 2019. godine Vlada Republike Hrvatske imenovala je Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena na rok od četiri godine, koje predstavlja multidisciplinarno i multiinstitucionalno tijelo sastavljeno od stručnjaka iz područja geografije, geodezije, jezikoslovlja, kartografije i povijesti. Prilikom prikupljanja geografskih imena i njihove standardizacije iznimno je važna upravo međustrukovna suradnja u kojoj svaka struka daje svoj doprinos. Geodeti se bave smještajem u prostor, geografi obilježjima a jezikoslovci načinom pisanja imena.

Državna geodetska uprava je središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje registara geografskih imena sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18). Poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena obavlja sljedeće zadatke:

– prati provedu propisa o naseljima i njihovu primjenu u geografskim imenima
– provodi reviziju toponima te po potrebi utvrđuje nove
– utvrđuje načela pisanja i uporabe stranih geografskih imena za primjenu u obrazovanju, znanosti, hrvatskoj diplomaciji i dr.
– daje prijedloge i preporuke standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj i stranih geografskih imena
– daje preporuke za poboljšanje registra geografskih imena
– sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje se bave geografskim imenima.

Povjerenstvo čine predsjednik povjerenstva, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za registar geografskih imena, dr. sc. Damir Šantek i 11 članova povjerenstva:

1. dr. sc. Tea Lončar, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove,

2. Dubravka Đurić Nemec, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za kulturnu baštinu,

3. Antonija Nemet, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje,

4. Pejo Bročić, predstavnik Hrvatskog hidrografskog instituta,

5. dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, predstavnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,

6. dr. sc. Ivana Horbec, predstavica Hrvatskog instituta za povijest,

7. prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, predstavnik Hrvatskog kartografskog društva, izv. prof.

8. dr. sc. Aleksandar Toskić, predstavnik Hrvatskog geografskog društva,

9. dr. sc. Ivana Crljenko, predstavnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža te

10. doc. dr. sc. Helena Pavletić, predstavnica sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena  i

11. prof. dr. sc. Josip Faričić, predstavnik sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena.

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

1. Prva sjednica povjerenstva
Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena je održalo prvu, konstitirajuću sjednicu dana 3. lipnja 2019. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave. Više…

2. Druga sjednica povjerenstva

Dana 2. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.Više…