POVJERENSTVO ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA

Dana 28. ožujka 2019. godine Vlada Republike Hrvatske imenovala je Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena na rok od četiri godine, koje predstavlja multidisciplinarno i multiinstitucionalno tijelo sastavljeno od stručnjaka iz područja geografije, geodezije, jezikoslovlja, kartografije i povijesti. Prilikom prikupljanja geografskih imena i njihove standardizacije iznimno je važna upravo međustrukovna suradnja u kojoj svaka struka daje svoj doprinos. Geodeti se bave smještajem u prostor, geografi obilježjima a jezikoslovci načinom pisanja imena.

Državna geodetska uprava je središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje registara geografskih imena sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18). Poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena obavlja sljedeće zadatke:

– prati provedu propisa o naseljima i njihovu primjenu u geografskim imenima
– provodi reviziju toponima te po potrebi utvrđuje nove
– utvrđuje načela pisanja i uporabe stranih geografskih imena za primjenu u obrazovanju, znanosti, hrvatskoj diplomaciji i dr.
– daje prijedloge i preporuke standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj i stranih geografskih imena
– daje preporuke za poboljšanje registra geografskih imena
– sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje se bave geografskim imenima.

Članovi Povjerenstva su: predsjednik povjerenstva, ravnatelj Državne geodetske uprave, dr. sc. Damir Šantek, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za registar geografskih imena, dr. sc. Tea Lončar, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove, Dubravka Đurić Nemec za kulturnu baštinu, Antonija Nemet za znanost i obrazovanje, Pejo Bročić za Hrvatski hidrografski institut, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec za Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Ivana Horbec za Hrvatski institut za povijest, prof. dr. sc. Stanislav Frangeš za Hrvatsko kartografsko društvo, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Toskić za Hrvatsko geografsko društvo, dr. sc. Ivana Crljenko za Leksikografski zavod Miroslav Krleža te doc. dr. sc. Helena Pavletić i prof. dr. sc. Josip Faričić predstavnici sveučilišta koja se bave obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za standardizaciju geografskih imena
Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena je održalo prvu, konstitirajuću sjednicu dana 3. lipnja 2019. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.