Pretraživanje nacionalne baze geografskih imena

Pretraživanje registra geografskih imena je moguće odabirom željenog atributa preko kojeg se želi pretraživanje vršiti i upisom vrijednosti u tekstualno polje. Mogu se upisati i samo dijelovi vrijednosti atributa pa će sustav vratiti sva imena koja počinju sa zadanim slovima.

Upute

Aplikacija Registra geografskih imena omogućuje korisnicima pretraživanje geografskih imena i predlaganje nova geografska imena. 

Upute

PRETRAŽIVANJE