USLUGE

Mrežne usluge Registra geografskih imena

Dostupne su sljedeće mrežne usluge registra geografskih imena:
1. Registar geografskih imena – WMS – usluga pregledavanja (INSPIRE View service), implementirana kao nadogradnja OGC WMS protokola verzije 1.3
2. Registar geografskih imena – WFS INSPIRE – usluga direktnog preuzimanja (INSPIRE direct access Download service), implementirana kao nadogradnja OGC WFS protokola verzije 2.0
3. Registar geografskih imena – WFS – usluga direktnog preuzimanja.
Za pristup mrežnim uslugama registra geografskih imena potrebno je prihvatiti sljedeće
Uvjete korištenja WMS usluge pregledaUvjete korištenja WFS usluge preuzimanja

– Prihvati WMS
– Prihvati WFS