Arhiva kategorije: Nekategorizirano

Dostupno pregledavanje i usluge preuzimanja podataka (WFS) geografskih imena

Dana 22.01.2015. omogućeno je pregledavanje i usluga direktnog preuzimanja podataka geografskih imena (WFS). Usluge su dostupne za model podataka usklađen sa INSPIRE zahtjevima. Za modele podataka prilagođene nacionalnom modelu usluge će biti naknadno omogućene. Više o uslugama kao i načinu njihova korištenja možete pronaći u izborniku Usluge.