Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN-ovog Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

U 2021. godini Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održalo je dvije sjednice te posljedično donijelo jedan dokument u svrhu osiguranja kvalitete Registra geografskih imena (u daljnjem tekstu: RGI): Metodologija revizije zapisa u bazi Registra geografskih imena – tehničke specifikacije. Također, Povjerenstvo je kontinuirano radilo, kroz radne skupine, na tri strateška dokumenta: Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama i Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena.

Povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u izradi konačne odredbe o ulozi Povjerenstva u postupku donošenja imena naselja, ulica i trgova u prijedlogu Zakona o naseljima.

Na međunarodnom planu, početkom svibnja 2021. g. održana je, u virtualnom okruženju, druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN), na kojoj su sudjelovali pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave. Sredinom lipnja 2021. g. u informativnom glasilu UNGEGN-a predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2020. g. Također, u 2021. godini održana su, u virtualnom okruženju, dva sastanka UNGEGN-ova Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED).

U cilju širenja svijesti o problematici geografskih imena, pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave prezentirali su široj stručnoj javnosti aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (Konferencija „Dan IPP-a 2021.“, Simpozij HKOIG „Žene u geodeziji“ i Simpozij „Place Names 2021“).

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama u osiguranju kvalitete RGI-ja te obavlja poslove vođenja i održavanja RGI-ja. U 2021. godini ažuriran je informacijski sustav RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija), prilagođen je za prijenosne uređaje te su mrežne usluge pregleda i preuzimanja podataka iz baze RGI-ja dostupne javnim korisnicima. Krajem 2021. godine započele su aktivnosti na reviziji zapisa u bazi RGI-ja (pilot projekt).

Nacionalno izvješće dostupno je na poveznici: Nacionalno izvješće – 2021.

Aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj predstavljene u glasilu Ujedinjenih naroda

Sredinom lipnja 2022. g., u informativnom glasilu UNGEGN-a, predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (lipanj 2022. g.), u kojemu su, između ostaloga, predstavljene aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Članak sadržava informacije o aktivnostima Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena i Državne geodetske uprave na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj. U 2021. godini kontinuirano se radilo na tri strateška dokumenta: Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama i Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena (RGI-ja). U svrhu osiguranja kvalitete RGI-ja usvojene su tehničke specifikacije – metodologija revizije zapisa u bazi RGI-ja te je poboljšana funkcionalnost informacijskog sustava RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija), a u cilju širenja svijesti o problematici geografskih imena, pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave prezentirali su široj stručnoj javnosti, putem domaćih i stranih konferencija i simpozija, aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Također, Povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u izradi konačne odredbe u prijedlogu Zakona o naseljima o ulozi Povjerenstva u postupku donošenja imena naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama, a u cilju kvalitetnijeg vođenja i održavanja RGI-ja krajem 2021. g. započele su aktivnosti na reviziji zapisa u bazi RGI-ja (pilot projekt).

Šantek, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana 10. i 11. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 5. svibnja i 6. lipnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su u virtualnom okruženju dvije sjednice Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Teme sjednica bile su provođenje Zakona o naseljima, a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje ulica i trgova u Republici Hrvatskoj. S obzirom na učestalost podnošenja zahtjeva za mišljenjem Povjerenstva te na zakonske rokove, na sjednicama se raspravljalo i o načinu podnošenja te sadržaja zahtjeva za mišljenjem Povjerenstva.

Šantek, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana deveta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 28. travnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u virtualnom okruženju deveta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Šantek, Marić, Ciceli, Kršulović

Glavna tema sjednice bila je provedba Zakona o naseljima na konkretnom primjeru dobivenog Zahtjeva za mišljenje Povjerenstva. Tijekom sjednice raspravljalo se i o dinamici sjednica, a s obzirom na zakonske rokove, kao i na činjenicu da će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u provedbi navedenog Zakona, sve učestalije tražiti mišljenja Povjerenstva.

Zakon

Stupio na snagu novi Zakon o naseljima

Objavom u „Narodnim novinama“, broj 39/2022, 30. ožujka 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o naseljima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Posebno treba naglasiti da je ovim Zakonom, članak 7., stavak (3), (4) i (5), propisano da imena naselja, ulica i trgova moraju biti usklađena s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Također, propisano je da je Povjerenstvo dužno dati mišljenje u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga. Iznimno od navedenoga roka, u slučaju teže dostupnosti građe potrebne za analizu prijedloga imena naselja, ulice ili trga, Povjerenstvo je dužno dati mišljenje u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga.

ŠAntek, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana osma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 11. travnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u hibridnom okruženju osma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Šantek, Marić, Ciceli, KršulovićPredsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo) i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek te načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka mr. sc. Ljerka Marić prezentirali su Plan aktivnosti Povjerenstva za 2022. godinu (Plan). Nakon rasprave o pojedinim ciljevima i zadacima Povjerenstva, Plan je jednoglasno usvojen.

Povjerenstvo je na ovoj sjednici jednoglasno usvojilo i tri strateška dokumenta (Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometna infrastruktura“, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama te Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena). Navedeni dokumenti, koji će biti upućeni Vladi Republike Hrvatske na prihvaćanje, osnova su u rješavanju pojedinih problema standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, a doprinose i osiguravanju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja).

Također, na sjednici su raspravljeni i zaprimljeni prijedlozi građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi RGI-ja te je donesen zaključak da je za određene prijedloge potrebna detaljnija stručna analiza koju će provesti Povjerenstvo.

Održana sedma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 17. siječnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u virtualnom okruženju sedma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo), dr. sc. Damir Šantek obavijestio je članove Povjerenstva i ostale nazočne o izrađenim nacrtima strateških dokumenata u osiguravanju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja), a koji su osnova u rješavanju pojedinih problema standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Voditelji radnih skupina prezentirali su Povjerenstvu izrađene nacrte dokumenata: Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometna infrastruktura“, Metodologija postupanja u standardizaciji geografskog imena u bazi Registra geografskih imena te Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama.

Nakon stručne rasprave, Povjerenstvo je donijelo zaključak da bi navedeni dokumenti trebali biti usvojeni u I. kvartalu 2022. godine.

Također, na sjednici su raspravljeni i zaprimljeni prijedlozi građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi RGI-ja te je donesen zaključak da je za određene prijedloge potrebna detaljnija stručna analiza koju će provesti Povjerenstvo.

Objavljen novi broj informativnog glasila UNGEGN-a

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (studeni 2021. g., broj 62), pod nazivom “Geografska imena u urbanim područjima”.

U ovom broju glasila naglasak je stavljen na praktičnim izazovima koji proizlaze prilikom imenovanja geografskih objekata u urbanim područjima, pa je tako dan pregled i iskustva iz raznih država svijeta (Australija, Austrija, Kanada, Cipar i Novi Zeland).

Osim glavne teme glasilo sadržava i vijesti pojedinih Odjela UNGEGN-a te izviješća nekih država iz Južne Amerike (Surinam) i Afrike (Zambia) o aktivnostima u području geografskih imena.

Poveznica na informativno glasilo: UNGEGN_informativno_glasilo_br._62

Crljenko Ciceli Kršulović Štefan

Održan sastanak Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu UNGEGN-a

Dana 9. studenoga 2021. g. održan je, u virtualnom okruženju, 25. sastanak Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED) Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN).

Cilj sastanka bio je pružiti pregled rada ECSEED u 2021. g. s naglaskom na rješavanju problema vezanih za geografska imena reljefnih oblika uz državne granice, pogrešaka pisanja geografskih imena u „Google maps“ mrežnoj aplikaciji te prezentiranom modelu Nacionalnog izvješća država članica ECSEED na drugoj sjednici UNGEGN-a u svibnju 2021. g.

Također, na sastanku je predstavljen novi projekt Geodetskog i kartografskog instituta Slovačke, a koji obuhvaća provjeru i usklađenje geografskih imena i položaja geografskih objekata (planinski vrhovi) na državnoj granici Slovačke i Poljske te je prezentirana ažurirana publikacija „Imena država i njihovi teritorijalni dijelovi“ u izdanju Komisije za geografska imena Češke.

S obzirom da Slovačkoj, kao sadašnjoj predsjedateljici ECSEED, mandat ističe 2021. g., nova predsjedateljica bit će Češka (2022. g. – 2026. g.), a sljedeći 26. sastanak ECSEED-a održat će se 18. svibnja 2022. g. u Pragu.

Na sastanku su sudjelovali, između 20 predstavnika država članica ECSEED, članica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena Republike Hrvatske dr. sc. Ivana Crljenko te službenici Državne geodetske uprave mr. sc. Tomislav Ciceli, Davor Kršulović i mr. sc. Zvonko Štefan.

Damir Šentek Ljerka Marić Tomislav Ciceli Davor Kršulović

Održana šesta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 4. listopada 2021. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je, u virtualnom okruženju, šesta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo), dr. sc. Damir Šantek i načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka u Državnoj geodetskoj upravi mr. sc. Ljerka Marić predložili su članovima Povjerenstva, a sukladno Planu aktivnosti Povjerenstva za 2021. g., osnivanje tri radne skupine Povjerenstva u cilju izrade nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometnice“, Metodologije postupanja u standardizaciji geografskog imena u bazi Registra geografskih imena (RGI-ja) te Smjernica za pisanje geografskih imena na kartama i ostalim publikacijama. Zaključeno je da će navedeni dokumenti biti osnova u rješavanju pojedinih problema standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Na sjednici su raspravljeni zaprimljeni prijedlozi građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi RGI-ja. Povjerenstvo je donijelo zaključak da će za konkretne prijedloge i upite građana dati mišljenje i preporuke te utvrditi nadležnost, za pojedino geografsko ime, javnopravnog tijela koji obavljaju poslove standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Članovima Povjerenstva prezentirane su aktivnosti Državne geodetske uprave u drugom i trećem kvartalu 2021. g., a odnose se na suradnju s Odjelom za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED) Skupine stručnjaka koja se bavi pitanjima geografskih imena pri Ujedinjenim narodima (UNGEGN), sudjelovanje hrvatskog izaslanstva na drugoj sjednici UNGEGN-a, objavljenim aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (2019. g. – 2020. g.) u informativnom glasilu UN-a, prilagođenoj mrežnoj aplikaciji RGI-ja prijenosnim uređajima te usvojenom Prijedlogu zakona o naseljima u Hrvatskom saboru.

Također, prezentirane su aktivnosti članova Povjerenstva na šestom međunarodnom znanstvenom simpoziju o imenima mjesta zajedničke komisije Međunarodne geografske unije i Međunarodnog kartografskog društva (Joint IGU-ICA Commission on Toponymy).