Održana 11. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 13. lipnja 2024., u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je 11. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Tema sjednice bila je provođenje Zakona o naseljima u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Također, na sjednici se raspravljalo i o tekstu druge inačice Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova te o osnivanju uredništva za izradu Zbornika radova s konferencije „Dani geografskih imena 2023.“.

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2023. g.

Republika Hrvatska, kao članica UNGEGN-ova Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22), a u cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske je krajem ožujka 2019. g. imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Sredinom siječnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske je imenovala novog predsjednika Povjerenstva (“Narodne novine” br. 8/23), a sredinom travnja 2023. godine imenovala drugi saziv Povjerenstva (“Narodne novine” br. 42/23). Povjerenstvo čine predsjednik i jedanaest članova.

U 2023. godini Povjerenstvo je održalo osam sjednica te posljedično donijelo, kroz rad radnih skupina, jedan dokument u svrhu osiguranja kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja): Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje otoka i poluotoka te jedan dokument (publikacija) u cilju širenja svijesti o geografskim imenima: Geografska imena – skriveni dio naše svakodnevice.

Primjenom Zakona o naseljima („Narodne novine“ br. 39/22) i Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Povjerenstvo je u 2023. g. donijelo 55 Mišljenja i 1 Preporuke na prijedloge imenovanja ulica i trgova i ostalih geografskih objekata u pojedinim jedinicama lokalne samouprave te posljedično standardiziralo 98 geografsko ime.

Informacijski sustav RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija) ažuriran je sredinom lipnja 2023. te su mrežne usluge pregleda i preuzimanja podataka iz baze RGI-ja dostupne javnim korisnicima.

U cilju širenja svijesti o tematici geografskih imena u Republici Hrvatskoj te razvoju RGI-ja, Državna geodetska uprava je u suradnji s Povjerenstvom sredinom listopada 2023. g. organizirala konferenciju „Dani geografskih imena 2023.“.

Na međunarodnom planu, sredinom siječnja 2023. g. UNGEGN-ovom Odjelu za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED) predano je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2022. g., a sredinom prosinca 2023. g. u UNGEGN-ovom Informativnom glasilu predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj u 2022. g.

Početkom studenog 2023. započele su aktivnosti na reviziji pojedinih zapisa u bazi RGI-ja.

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama u osiguranju kvalitete RGI-ja te obavlja poslove vođenja i održavanja RGI-ja.

Nacionalno izvješće dostupno je na poveznici: Nacionalno izvješće – 2023.

Održana sjednica UNGEGN-ova Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu

U organizaciji Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (UNGEGN) u Pragu je 16. svibnja 2024., pod predsjedanjem Republike Češke, održana 28. sjednica Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED).

Cilj sjednice bio je upoznati predstavnike država članica ECSEED-a s radom nacionalnih povjerenstava koja se bave geografskim imenima pa su predstavljena nacionalna izvješća o aktivnostima vezanim uz geografska imena. Dodatno su izložene teme vezane uz egzonime i upotrebu digitalnog modela terena (DMR) kao korisnog alata u prikupljanju geografskih imena.

Republika Hrvatska, kao jedna od 18 država članica ECSEED-a, predstavila se nacionalnim izvješćem o aktivnostima u standardizaciji geografskih imena u 2023. godini. Izvješće je priopćio mr. sc. Tomislav Ciceli istaknuvši organizacijski, tehnički i normativni okvir za djelovanje Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena. U izvješću je detaljno prikazan rad navedenog Povjerenstva i aktivnosti na održavanju i razvoju informacijskog sustava Registra geografskih imena (RGI) te je upućeno na višegodišnji projekt Državne geodetske uprave vezan uz geografska imena (Revizija zapisa geografskih imena u bazi RGI-ja). Dr. sc. Ivana Crljenko predstavila je rad na projektu Rječnik stranih geografskih imena koji se od 2013. do 2020. provodio u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, istaknuvši aktivnosti prikupljanja egzonima, pohranjivanja podataka te objavljivanja rezultata projekta.

Budući da Republici Češkoj kao sadašnjoj predsjedateljici ECSEED-a ove godine ističe mandat, predloženo je da nova država predsjedateljica bude Mađarska.

Uz dvadesetak predstavnika država članica ECSEED-a (Austrija, Češka, Grčka, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija), gostujućih predstavnika (Južna Koreja i Japan) i predsjednika UNGEGN-a (g. Pierre Jaillard iz Francuske), na sjednici su sudjelovale članice Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena Republike Hrvatske dr. sc. Ivana Crljenko i izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić te službenici Državne geodetske uprave mr. sc. Tomislav Ciceli i Davor Kršulović.

Održana 10. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 14. svibnja 2024., u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je 10. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).Tema sjednice bila je provođenje Zakona o naseljima u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Održana 8. i 9. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 18. ožujka 2024. i 8. travnja 2024., u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su dvije sjednice drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Teme sjednica bile su provođenje Zakona o naseljima u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Održana 7. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 26. veljače 2024., u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je 7. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Tema sjednice bila je provođenje Zakona o naseljima u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Također, donesen je zaključak da će se osnovati radna skupina Povjerenstva koja će izraditi drugu inačicu Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova.

Održana 6. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 22. siječnja 2024., u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je 6. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Nakon stručne rasprave o pojedinim ciljevima i zadatcima, usvojen je Plan aktivnosti Povjerenstva za 2024. godinu. Predmetni Plan sadržava normativne i tehničke mjere, mjere u svrhu širenja svijesti o geografskim imenima, domaću i međunarodnu suradnju Povjerenstva i Državne geodetske uprave te rad Povjerenstva i radnih skupina vezan uz problematiku geografskih imena.

Također, tema sjednice bila je i provođenje Zakona o naseljima u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Šustić, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana 5. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 5. prosinca 2023., u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je 5. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Tema sjednice bila je provođenje Zakona o naseljima (NN, 39/2022), a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Također, na sjednici su usvojene Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje otoka i poluotoka.

Šustić, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana 4. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 6. studenog 2023., u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je 4. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Tema sjednice bila je provođenje Zakona o naseljima (NN, 39/2022), a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Također, na sjednici se raspravljalo i o zaprimljenim prijedlozima građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi Registra geografskih imena (RGI-ja) te je donesen zaključak da je za određene prijedloge potrebna detaljnija stručna analiza koju će provesti Povjerenstvo.

Publikacija o geografskim imenima

Objavljena publikacija o geografskim imenima

U suradnji Državne geodetske uprave i Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena izdana je publikacija „GEOGRAFSKA IMENA: Skriveni dio naše svakodnevice“.

Publikacija je namijenjena svim dionicima koji sudjeluju u stvaranju, ali i primjeni geografskih imena u Republici Hrvatskoj, no prije svega široj javnosti kako bi se upoznala s geografskim imenima, posebnostima vezanim za taj tip prostornih podataka te prepoznala važnost geografskih imena na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Publikacija daje osnovne smjernice za razumijevanje geografskih imena, poučava o vrstama geografskih imena, upoznaje s važnošću standardizacije te donosi kratak pregled organizacijskog okvira i službenog registra u koji se pohranjuju geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske.

Publikacija je dostupna na poveznici: „GEOGRAFSKA IMENA: Skriveni dio naše svakodnevice“.