Imenovan predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Na zatvorenom dijelu 184. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 13. siječnja 2023. godine (“Narodne novine” br. 8/2023), razriješen je dosadašnji predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena dr. sc. Damir Šantek, a novim predsjednikom Povjerenstva imenovan je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, dipl. ing. geod.

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2022. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN-ovog Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

U 2022. godini Povjerenstvo je održalo devet sjednica te posljedično donijelo, kroz rad radnih skupina, četiri dokumenta u svrhu osiguranja kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja): Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama, Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena i Recenzija revizije zapisa u bazi Registra geografskih imena – pilot-projekt.

Završene su aktivnosti na reviziji pojedinih zapisa u bazi RGI-ja (pilot-projekt), a primjenom novog Zakona o naseljima Povjerenstvo je od početka travnja do kraja prosinca 2022. g. donijelo 28 Mišljenja na prijedlog geografskih imena u pojedinim jedinicama lokalne samouprave te posljedično standardiziralo 127 geografskih imena naselja, ulica i trgova.

U 2022. godini ažuriran je informacijski sustav RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija) te su mrežne usluge pregleda i preuzimanja podataka iz baze RGI-ja dostupne javnim korisnicima.

U cilju širenja svijesti o geografskim imena, pojedini članovi Povjerenstva objavili su nekoliko publikacija vezanih za problematiku geografskih imena.

Na međunarodnom planu, sredinom lipnja 2022. g. u informativnom glasilu UNGEGN-a predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj u 2021. g., a krajem kolovoza 2022. g. UNGEGN-ovom Odjelu za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu predano je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. g.

Krajem 2022. započele su aktivnosti na izradi Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje geografskih imena otoka i poluotoka te publikacije o geografskim imenima.

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama u osiguranju kvalitete RGI-ja te obavlja poslove vođenja i održavanja RGI-ja.

Nacionalno izvješće dostupno je na poveznici: Nacionalno izvješće – 2022.