Šustić, Marić, Ciceli, Kršulović

Vlada Republike Hrvatske imenovala 2. saziv Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Na zatvorenom dijelu 208. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 13. travnja 2023. godine imenovan je 2. saziv Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo) na rok od četiri godine.

Zbog isteka mandata razriješeni su članovi Povjerenstva: dr. sc. Tea Lončar, Dubravka Đurić Nemec, Antonija Nemet, Pejo Bročić, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, dr. sc. Ivana Horbec, dr. sc. Stanislav Frangeš, dr. sc. Aleksandar Toskić, dr. sc. Ivana Crljenko, dr. sc. Josip Faričić i dr. sc. Helena Pavletić.

Novim članovima Povjerenstva imenovani su: dr. sc. Tea Lončar, Dubravka Đurić Nemec, Sanja Süto, Valerija Filipović, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, dr. sc. Ivana Horbec, dr. sc. Robert Župan, dr. sc. Ivan Zupanc, dr. sc. Ivana Crljenko, dr. sc. Josip Faričić i dr. sc. Helena Pavletić, kao predstavnici nadležnih tijela državne uprave i institucija.

Održana 16., 17. i 18. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 30. siječnja, 13. ožujka i 27. ožujka 2023. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su tri sjednice Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Plan aktivnosti Povjerenstva za 2023. godinu jednoglasno je usvojen, a glavna tema sjednica bila je provođenje Zakona o naseljima u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Također, na sjednicama se raspravljalo i o brojnim zaprimljenim prijedlozima građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi Registra geografskih imena (RGI-ja) te je donesen zaključak da je za određene prijedloge potrebna detaljnija stručna analiza koju će provesti Povjerenstvo.