Zakon

Stupio na snagu novi Zakon o naseljima

Objavom u „Narodnim novinama“, broj 39/2022, 30. ožujka 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o naseljima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Posebno treba naglasiti da je ovim Zakonom, članak 7., stavak (3), (4) i (5), propisano da imena naselja, ulica i trgova moraju biti usklađena s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Također, propisano je da je Povjerenstvo dužno dati mišljenje u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga. Iznimno od navedenoga roka, u slučaju teže dostupnosti građe potrebne za analizu prijedloga imena naselja, ulice ili trga, Povjerenstvo je dužno dati mišljenje u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga.

ŠAntek, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana osma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 11. travnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u hibridnom okruženju osma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Šantek, Marić, Ciceli, KršulovićPredsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo) i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek te načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka mr. sc. Ljerka Marić prezentirali su Plan aktivnosti Povjerenstva za 2022. godinu (Plan). Nakon rasprave o pojedinim ciljevima i zadacima Povjerenstva, Plan je jednoglasno usvojen.

Povjerenstvo je na ovoj sjednici jednoglasno usvojilo i tri strateška dokumenta (Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometna infrastruktura“, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama te Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena). Navedeni dokumenti, koji će biti upućeni Vladi Republike Hrvatske na prihvaćanje, osnova su u rješavanju pojedinih problema standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, a doprinose i osiguravanju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja).

Također, na sjednici su raspravljeni i zaprimljeni prijedlozi građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi RGI-ja te je donesen zaključak da je za određene prijedloge potrebna detaljnija stručna analiza koju će provesti Povjerenstvo.