Tomislav Ciceli Davor Kršulović

Održan sastanak UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu

U organizaciji United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), 28. travnja 2021. g. održan je sastanak, u virtualnom okruženju, na temu aktivnosti ECSEE Divizije u razdoblju od 2019. g. do 2021. g.

Cilj sastanka bio je pružiti jasan pregled rada ECSEE Divizije na usklađenju geografskih imena uz državne granice, uočenih pogrešaka pisanja geografskih imena u „Google maps“ mrežnoj aplikaciji te modela Nacionalnog izvješća država članica Divizije.

Predstavnici pojedinih država (Austrija, Cipar, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija) obavijestili su o poteškoćama na usklađenju pisanja geografskih imena za objekte uz državne granice (reljefne cjeline, granični prijelazi i planinski vrhovi), a poseban naglasak bio je na otklanjanju pogrešaka geografskih imena u „Google maps“ mrežnoj aplikaciji. Uočeni su nedostatci u pojedinačnom rješavanju problema, pa je preporuka ECSEE Divizije da se na razini UNGEGN-a pronađe rješenje u komunikaciji s predstavnicima tvrtke Google.

Izrađen je model Nacionalnog izvješća država članica Divizije, koji sadrži sve teme vezane za geografska imena, a koji će biti poslan tajništvu UNGEGN-a na verifikaciju.

Također, na sastanku je bilo govora i o sljedećem petogodišnjem predsjedanju ECSEE Divizije. Slovačkoj, kao sadašnjoj predsjedateljici Divizije, mandat ističe 2021. g. te je za novu državu predsjedateljicu predložena Češka.

Službenici Državne geodetske uprave mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka i Davor Kršulović, mag. ing. geod. et geoinf., voditelj Odjela za koordinaciju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i geografska imena sudjelovali su na sastanku između 21 predstavnika država članica ECSEE Divizije.

Damir Šantek Ljerka Marić Tomislav Ciceli Davor Kršulović

Održana peta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 27. travnja 2021. godine održana je peta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo), u virtualnom okruženju, na kojoj su predsjednik Povjerenstva i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, mr. sc. Ljerka Marić prezentirali Plan aktivnosti Povjerenstva za 2021. godinu.

Mr. sc. Ljerka Marić obavijestila je članove Povjerenstva i ostale nazočne o aktivnostima na izradi Zakona o naseljima, osiguranju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja), nadograđenoj mrežnoj aplikaciji RGI-ja, suradnji i sudjelovanju u aktivnostima Skupine stručnjaka koje se bave pitanjima geografskih imena pri Ujedinjenim narodima (UNGEGN), izrađenim Tehničkim specifikacijama za reviziju zapisa u bazi RGI-ja te o suradnji s pravnim i fizičkim osobama u poslovima povećanja kvalitete RGI-ja. U svrhu osiguranja kvalitete RGI-ja, Radna skupina Povjerenstva je u I. kvartalu 2021. g. izradila Tehničke specifikacije – metodologija revizije zapisa u bazi RGI-ja, a koje će biti temelj za predstojeće aktivnosti revizije postojećih zapisa geografskih imena.

Na sjednici su usvojene navedene Tehničke specifikacije te Plan aktivnosti Povjerenstva za 2021. g., s naglaskom na izradu nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometnice“, metodologije postupanja u standardizaciji geografskog imena u bazi RGI-ja te Smjernica za pisanje geografskih imena na službenim kartama.

Posebno treba istaknuti da je Povjerenstvo u svojem dosadašnjem radu, a u cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, usvojilo preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika te za imenovanje naselja, ulica i trgova. Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 3. studenoga 2020. g., donijela je Zaključak kojim podržava provedbu navedenih preporuka.

Objavljena nadograđena mrežna aplikacija geoinformacijskog sustava Registra geografskih imena

Državna geodetska uprava, u suradnji s izvođačem List Geoinformatika d.o.o., uspješno je završila projekt pod nazivom „Održavanje i unaprjeđenje Registra geografskih imena“, a u okviru kojeg je napravljen završni sastanak na kojem je prezentiran završni rezultat jednogodišnjeg projekta unaprjeđenja mrežne stranice i mrežne aplikacije.
Državna geodetska uprava, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje Registra geografskih imena u Republici Hrvatskoj, u ožujku 2021. godine javno je objavila i pustila u rad nadograđenu verziju mrežne aplikacije Registra geografskih imena.
Informacijski sustav Registra geografskih imena izgrađen je kao informacijski sustav troslojne arhitekture sastavljen od komponenti: prostorne baze podataka, mrežne GIS aplikacije za unos i pretraživanje geografskih imena te mrežne stranice. Od travnja 2020. godine fokus je bio na unaprjeđenju mrežne stranice i aplikacije kao i usklađenju baze podataka sa Specifikacijom Registra geografskih imena koja je objavljena na temelju Pravilnika o Registru geografskih imena (NN 59/20).
Korisničko sučelje mrežne aplikacije Registra geografskih imena je u potpunosti promijenjeno i izrađene su nove komponente i nove funkcionalnosti, uz zadržavanje opsega postojećih funkcionalnosti, kako bi se postigla modernizacija i usklađivanje s novim mrežnim tehnologijama.
Pretraživač i preglednik podataka su međusobno bolje povezani što omogućuje javnim korisnicima jednostavnije i intuitivnije korištenje aplikacijom. Također, omogućen je prikaz svih rezultata pretrage na interaktivnoj preglednoj karti i poboljšan je način predlaganja geografskih imena od strane javnih korisnika. Katalog geografskih objekata je ažuriran i usklađen sa specifikacijom proizvoda kao što je i poboljšan alat za izradu liste izvora geografskih imena. Pozadinski dio aplikacije je također dorađen kako bi podržao novi model podataka i povezao novo korisničko sučelje aplikacije s podacima iz baze.
Nadograđena mrežna aplikacija Registra geografskih imena je dostupna na poveznici https://rgi.dgu.hr/rgigis/ zajedno s korisničkim uputama za javne korisnike.