Dani geografskih imena 2023.

Državna geodetska uprava u suradnji s Povjerenstvom za standardizaciju geografskih imena organizira konferenciju „Dani geografskih imena 2023.“, koja će se održati od 18. do 19. listopada 2023. godine u Novigradu-Cittanova u hotelu Aminess Maestral.

Znanstveno-stručna konferencija o geografskim imenima mjesto je okupljanja svih značajnih dionika u području geografskih imena i uporište za razmjenu mišljenja i iskustava te pregled trenutačnog stanja, a ima svrhu doprinijeti širenju svijesti o tematici geografskih imena u Republici Hrvatskoj te razvoju Registra geografskih imena.

Sudjelovanje na konferenciji neće se naplaćivati (nema kotizacije), a broj sudionika je ograničen (do popunjavanja kapaciteta). Službeni jezik konferencije je hrvatski.

Poveznica na radnu inačicu programa konferencije:

Program

Teme konferencije:

– Geografska terminologija,
– Geografska imena između standardnojezične norme i prakse,
– Jezični i izvanjezični utjecaji u oblikovanju geografskih imena,
– Geografska imena i kulturno nasljeđe,
– Dvojezična geografska imena u Hrvatskoj,
– Smještaj toponima na kartama,
– Geovizualne analize toponima,
– Geografska imena kao identitet,
– Geografska imena – element baštine,
– Toponomastička terminologija,
– Geografska imena u javnom prostoru,
– Otvoreni podatci i inicijative,
– Geografska imena i infrastrukture prostornih podataka,
– Određivanje imena naselja, ulica i trgova.

Znanstveno-organizacijski odbor:

1. Antonio Šustić, Državna geodetska uprava (predsjednik)
2. mr. sc. Ljerka Marić, Državna geodetska uprava (zamjenica predsjednika)
3. mr. sc. Tomislav Ciceli, Državna geodetska uprava
4. Davor Kršulović, Državna geodetska uprava
5. mr. sc. Zvonko Štefan, Državna geodetska uprava
6. Slavko Kavšek, Državna geodetska uprava
7. Ana Geceg, Državna geodetska uprava
8. Vesna Husnjak, Državna geodetska uprava
9. prof. dr. sc. Robert Župan, Hrvatsko kartografsko društvo
10. izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
11. dr. sc. Ivana Crljenko, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
12. dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, Institut za hrvatski jezik
13. izv. prof. dr. sc. Ivan Zupanc, Hrvatsko geografsko društvo

Mjesto održavanja konferencije:

Aminess Maestral Hotel
Terre 2, 52466 Novigrad
Tel: +385 52 858 630

Prijava na konferenciju:

Prijava na konferenciju

Prijava sažetka rada:

Prijava sažetka rada

Važni datumi:

Datum prijave sažetka rada: 8.9.2023.
Datum prihvaćanja sažetka rada: 11.9.2023.
Datum dostave konačne inačice sažetka rada: 20.9.2023.
Datum dostave prezentacije rada: 10.10.2023.
Datum održavanja konferencije: 18. i 19.10.2023.
Datum dostave cjelovitog rada: 1.11.2023.

Adresa e-pošte organizatora konferencije:

info.rgi@dgu.hr