Aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj predstavljene u glasilu Ujedinjenih naroda

Sredinom lipnja 2022. g., u informativnom glasilu UNGEGN-a, predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (lipanj 2022. g.), u kojemu su, između ostaloga, predstavljene aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Članak sadržava informacije o aktivnostima Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena i Državne geodetske uprave na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj. U 2021. godini kontinuirano se radilo na tri strateška dokumenta: Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama i Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena (RGI-ja). U svrhu osiguranja kvalitete RGI-ja usvojene su tehničke specifikacije – metodologija revizije zapisa u bazi RGI-ja te je poboljšana funkcionalnost informacijskog sustava RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija), a u cilju širenja svijesti o problematici geografskih imena, pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave prezentirali su široj stručnoj javnosti, putem domaćih i stranih konferencija i simpozija, aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Također, Povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u izradi konačne odredbe u prijedlogu Zakona o naseljima o ulozi Povjerenstva u postupku donošenja imena naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama, a u cilju kvalitetnijeg vođenja i održavanja RGI-ja krajem 2021. g. započele su aktivnosti na reviziji zapisa u bazi RGI-ja (pilot projekt).

Šantek, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana 10. i 11. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 5. svibnja i 6. lipnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su u virtualnom okruženju dvije sjednice Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Teme sjednica bile su provođenje Zakona o naseljima, a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje ulica i trgova u Republici Hrvatskoj. S obzirom na učestalost podnošenja zahtjeva za mišljenjem Povjerenstva te na zakonske rokove, na sjednicama se raspravljalo i o načinu podnošenja te sadržaja zahtjeva za mišljenjem Povjerenstva.