Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, na svojoj 3. sjednici održanoj 6. svibnja 2020. g., usvojilo je Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova te ih je uputila Vladi Republike Hrvatske na razmatranje.

Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 3. studenog 2020. g., donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova.
U cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena usvojilo je navedene Preporuke za standardizaciju geografskih imena, a sve u svrhu standardizacije pisanja i korištenja geografskih imena. Prednosti postojanja standardiziranih geografskih imena posebno dolaze do izražaja u državnoj upravi jer im je osnovna svrha točna i učinkovita administracija te unutardržavna i međunarodna komunikacija.
Potrebno je naglasiti da poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.
Također, navedenim Zaključkom Državna geodetska uprava je zadužena dostaviti Preporuke svim tijelim državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima iz područja obrazovanja, znanosti i kulture koji u obavljanju poslova provode standardizaciju geografskih imena.

Pristup Preporukama je moguć putem poveznica:

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika

Slika prikazuje lentu UNGEGN-a.

Objavljen novi broj informativog glasila United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (studeni 2020. g., broj 59), pod nazivom “Geografska imena i održivi turizam”.

U ovom broju navedenog glasila, koji izlazi dva puta godišnje, naglasak je stavljen na geografska imena i održivi turizam kao institucionalni, okolišni, ekonomski i socijološko-kulturni okvir, pa je tako dan pregled i iskustva iz raznih država i gradova svijeta (Republika Kolumbija, Republika Cipar, Češka Republika, Kraljevina Danska, Talijanska Republika, Hašemitska Kraljevina Jordan, Sjedinjene Meksičke Države, Novi Zeland i grad Nyambani u Republici Mozambik).
Također, posebno je zanimljiv osvrt na uspostavu Registra geografskih imena (RGI) u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Poveznica na informativno glasilo: UNGEGN_informativno glasilo_br._59
Poveznica na ostale publikacije UNGEGN: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/