Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, na svojoj 3. sjednici održanoj 6. svibnja 2020. g., usvojilo je Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova te ih je uputila Vladi Republike Hrvatske na razmatranje.

Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 3. studenog 2020. g., donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova.
U cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena usvojilo je navedene Preporuke za standardizaciju geografskih imena, a sve u svrhu standardizacije pisanja i korištenja geografskih imena. Prednosti postojanja standardiziranih geografskih imena posebno dolaze do izražaja u državnoj upravi jer im je osnovna svrha točna i učinkovita administracija te unutardržavna i međunarodna komunikacija.
Potrebno je naglasiti da poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.
Također, navedenim Zaključkom Državna geodetska uprava je zadužena dostaviti Preporuke svim tijelim državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima iz područja obrazovanja, znanosti i kulture koji u obavljanju poslova provode standardizaciju geografskih imena.

Pristup Preporukama je moguć putem poveznica:

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika

Posted in Nekategorizirano.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *