Najava druge sjednice UNGEGN-a, 3. – 7. svibnja 2021. g.

Druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN) održat će se od 3. do 7. svibnja 2021. g. virtualnim putem.

Ovogodišnja sjednica organizirat će se sukladno trenutačnoj svjetskoj zdravstvenoj krizi, pa je tako i glavna tema sjednice „Geografska imena kao podrška održivom razvoju i upravljanju pandemijom COVID-19“.

Cilj sjednice je, prema popisu aktivnosti, povećanje potreba za standardizacijom geografskih imena na međunarodnoj i nacionalnoj razini sukladno izradi Strateškog plana i programa rada od 2021. g. do 2029. g. Taj cilj bi se trebao ostvariti, između ostaloga, kroz izradu toponimskih smjernica za karate i druga izdanja za međunarodnu uporabu, definiranje toponimske terminologije, praćenje geografskih imena kroz ostavštinu i očuvanje kulturne baštine, autohtonih imena i jezika manjina te kroz potporu programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. g. („Agenda 2030“).

Republika Hrvatska, kao članica UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), u obvezi je (do sredine ožujka 2021. g.) dostaviti Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj. U sklopu sjednice, navedeno Izvješće bit će predstavljeno zajedno s izvješćima članica ostale 23 UNGEGN Divizije.

U ime Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava je krajem siječnja 2021. g. predala sažetak Nacionalnog izvješća o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

Poveznica na sažetak Nacionalnog izvješća: Sažetak Nacionalnog izvješća

Poveznica na sjednicu UNGEGN: UNGEGN sjednica