Zakon

Stupio na snagu novi Zakon o naseljima

Objavom u „Narodnim novinama“, broj 39/2022, 30. ožujka 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o naseljima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Posebno treba naglasiti da je ovim Zakonom, članak 7., stavak (3), (4) i (5), propisano da imena naselja, ulica i trgova moraju biti usklađena s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Također, propisano je da je Povjerenstvo dužno dati mišljenje u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga. Iznimno od navedenoga roka, u slučaju teže dostupnosti građe potrebne za analizu prijedloga imena naselja, ulice ili trga, Povjerenstvo je dužno dati mišljenje u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga.

Posted in Nekategorizirano.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *