POČETNA

Geografska imena dodjeljujemo obilježjima (objektima) u prostoru da bismo artikulirali prostor koji nas okružuje, da bismo odredili položaj i orijentaciju u prostoru te služe kao osnova u komunikaciji prilikom objašnjavanja prostornih odnosa. Geografska se imena razvijaju kroz stoljeća. Njihovo je postojano korištenje osnova efikasne komunikacije i socio-ekonomskog razvoja. Zbog svog razvoja kroz stoljeća, geografska imena odražavaju i povijesni i kulturni razvoj pojedinog područja te tvore njegovu kulturnu baštinu. Kroz geografska imena ne identificiraju se samo geografska obilježja (objekti) već i pojedinci, grupe i nacije.

Svakodnevna komunikacija, spasilačke akcije, prostorna planiranja, donošenje odluka i dokumenata vezana za prostor i prostorne odnose te druge svakodnevne aktivnosti sadrže podatke o prostoru, a geografska imena su jedan od najrasprostranjenijih oblika prepoznavanja položaja i orijentacije u prostoru. Tako, na primjer, da na Bašćanskoj ploči, prvom pisanom dokumentu s hrvatskim imenom na hrvatskom jeziku kojom kralj Zvonimir daruje zemlju crkvi Sv. Lucije na Krku, nisu navedena geografska imena (Krbava, Lika, Vinodol, …) bilo bi otežano ili nemoguće identificirati osobe, prostorne odnose te povezati osobe s događajima.

Važnost geografskih imena, njihove evidencije i standardizacije prepoznali su Ujedinjeni narodi (UN). U svrhu standardizacije geografskih imena na kartama UN je osnovao United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) ekspertno tijelo za geografska imena.

Geografska imena dobivaju sve veću važnost i njihovoj se problematici posvećuje posebna pažnja. Zbog toga su geografska imena prema: UNGEGN-u, europskoj infrastrukturi prostornih podataka (Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE) i nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Republike Hrvatske (NIPP) dio globalne, regionalne i nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Europski sustav infrastrukture geografskih imena EuroGeoNames prvi je korak u stvaranju europske infrastrukture prostornih podataka u kojoj geografska imena imaju važnu ulogu.