O registru

Prema United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), krovnoj organizaciji za standardizaciju geografskih imena, registar geografskih imena popis je toponima uređen po alfabetskom ili drugom redu s podatcima o njihovom položaju, objektu i po mogućnosti njihovim varijacijama te sadrži i druge informacije. Registar geografskih imena sadrži referentne podatke koji se koriste uz kartu. Međutim, geografska imena nisu samo dio karte, ona su važno komunikacijsko sredstvo koje reflektira povijesni i kulturni razvoj nekog područja.

Registar sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske (endonime). Dostupni podatci Registara geografskih imena su uglavnom zasnovani na topografskoj karti mjerila 1: 25 000 i dodatnim izvornicima. Ovaj servis sadrži imena gustoće proporcionalno ovom mjerilu. Sukladno mjerilu definiran je katalog geografskih obilježja (objekata) i provedeno georeferenciranje imena. Kako se u ovom servisu koristi mrežni servis digitalnog ortofoto prikaza mjerila 1:5 000 koji omogućuje povećanje do znatno krupnijeg mjerila od izvornika, može doći do razlike u položaju između položaja imena u Registru i na prikazu.

Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESC-o kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, preuzetih s listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Na razvoju i proširenju Registra kontinuirano se radi.Registar omogućuje uvid u slijedeća obilježja:

Geografsko ime – ime geografskog obilježja,
Administrativno područje – administrativno područje u kojem se nalazi geografski objekt,
Klasa – klasifikacija geografskog objekta,
E, N – istočna (East) i sjeverna (North) koordinata geografskog imena u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996, poprečnoj Merkatorovoj projekciji (HTRS96/TM) u metrima,
Lokacija – kartografska vizualizacija imena,
Klasifikaciju objekta prema EuroGeoNames sustavu europske infrastrukture geografskih imena na jezicima:

hrvatski (hrv),
engleski (eng),
njemački (ger),
francuski (fre),

talijanski (ita),
španjolski (spa),
nizozemski (dut),
mađarski (hun),

slovenski (slv),
slovački (slo)
češki (cze).

Da bi se geografsko ime jednostavnije smjestilo u prostor, za svako ime je dano administrativno područje u kojem se nalazi geografski objekt. Administrativno područje može biti: Republika Hrvatska, županija ili grad/općina. U administrativnom području su prve dvije klase eksplicitno navedene (Republika Hrvatska i županije), a ostala administrativna područja su klase gradovi/općine. Administrativno područje Republika Hrvatska pridruženo je dominantnim geografskim objektima koji se pružaju kroz dvije ili više županija (npr. Sava, Velebit i sl.), a administrativno područje županija pridruženo je geografskim objektima koji se pružaju kroz dvije ili više općina. Međutim, ukoliko se manji geografski objekt proteže u dvije ili više administrativne jedinice (npr. rječica koja prolazi u graničnom području između dvije županije) nije se slijedilo ovo pravilo već je za administrativno područje pridruženo ono u kojem je promatrani geografski objekt dominantan.

Detaljnije informacije o Registru prostornih imena dostupne su u slijedećim publikacijama:

Registar geografskih imena Republike Hrvatske
Registar geografskih imena nacionalnih manjina Republike Hrvatske
Specifikacija registra geografskih imena