Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN-ovog Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

U 2021. godini Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održalo je dvije sjednice te posljedično donijelo jedan dokument u svrhu osiguranja kvalitete Registra geografskih imena (u daljnjem tekstu: RGI): Metodologija revizije zapisa u bazi Registra geografskih imena – tehničke specifikacije. Također, Povjerenstvo je kontinuirano radilo, kroz radne skupine, na tri strateška dokumenta: Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama i Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena.

Povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u izradi konačne odredbe o ulozi Povjerenstva u postupku donošenja imena naselja, ulica i trgova u prijedlogu Zakona o naseljima.

Na međunarodnom planu, početkom svibnja 2021. g. održana je, u virtualnom okruženju, druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN), na kojoj su sudjelovali pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave. Sredinom lipnja 2021. g. u informativnom glasilu UNGEGN-a predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2020. g. Također, u 2021. godini održana su, u virtualnom okruženju, dva sastanka UNGEGN-ova Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED).

U cilju širenja svijesti o problematici geografskih imena, pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave prezentirali su široj stručnoj javnosti aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (Konferencija „Dan IPP-a 2021.“, Simpozij HKOIG „Žene u geodeziji“ i Simpozij „Place Names 2021“).

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama u osiguranju kvalitete RGI-ja te obavlja poslove vođenja i održavanja RGI-ja. U 2021. godini ažuriran je informacijski sustav RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija), prilagođen je za prijenosne uređaje te su mrežne usluge pregleda i preuzimanja podataka iz baze RGI-ja dostupne javnim korisnicima. Krajem 2021. godine započele su aktivnosti na reviziji zapisa u bazi RGI-ja (pilot projekt).

Nacionalno izvješće dostupno je na poveznici: Nacionalno izvješće – 2021.

Posted in Nekategorizirano.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *