Održana 2. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 7. srpnja 2023., u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je 2. sjednica drugog saziva Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Tema sjednice bila je provođenje Zakona o naseljima (NN, 39/2022), a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Također, na sjednici se raspravljalo i o statusu aktivnosti vezanih uz konferenciju “Dani geografskih imena 2023.” (Novigrad, Istra, od 18. do 19. listopada 2023. godine), a koju organizira Državna geodetska uprava u suradnji s Povjerenstvom.

Objavljena prva obavijest za konferenciju “Dani geografskih imena 2023.”

Državna geodetska uprava u suradnji s Povjerenstvom za standardizaciju geografskih imena organizira konferenciju „Dani geografskih imena 2023.“, koja će se održati od 18. do 19. listopada 2023. godine u Novigradu (Istra) u hotelu Aminess Maestral.

Svrha konferencije je širenje svijesti o problematici geografskih imena, njihovom značaju i primjeni, a namijenjena je kako stručnoj publici, tako i svima koji izravno ili neizravno dolaze u doticaj s geografskim imenima. Sudionicima konferencije će kroz brojna stručna i pozvana predavanja biti omogućen uvid u trenutno stanje, nova znanja i projekte te razmjenu iskustava.

Za konferenciju je objavljena prva obavijest, a dostupna je putem poveznice.

Prijave za konferenciju su otvorene do popunjenja kapaciteta.

Dani geografskih imena 2023.

Državna geodetska uprava organizira konferenciju „Dani geografskih imena 2023.“, koja će se održati od 18. do 19. listopada 2023. godine u Novigradu (Istra), u hotelu Aminess Maestral.

Znanstveno-stručna konferencija o geografskim imenima je oblik okupljanja svih značajnih dionika u području geografskih imena i uporište za razmjenu mišljenja i iskustava te pregled trenutačnog stanja, a ima svrhu doprinijeti širenju svijesti o tematici geografskih imena u Republici Hrvatskoj te razvoju Registra geografskih imena.

Sudjelovanje na konferenciji se neće naplaćivati (nema kotizacije), a detaljne informacije (važni datumi, prijava za sudjelovanje na konferenciji, prijava sažetaka radova, program i dr.) bit će objavljene u sljedećim obavijestima o konferenciji.

Održana konstituirajuća sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u 2. sazivu

U srijedu, 24. svibnja 2023., održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u novom sazivu. Sjednicom je predsjedavao glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić.

Teme sjednice bile su primarno vezane uz aktivnosti Povjerenstva koje proizlaze iz Zakona o naseljima, tj. davanje mišljenja na prijedloge imenovanja naselja, ulica, i trgova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uz davanje mišljenja, dio sjednice bio je posvećen i drugim aktivnostima Povjerenstva poput izrada Preporuka o imenovanju otoka i poluotoka te izradu brošure posvećene geografskim imenima. Također se raspravljalo i o organizaciji konferencije posvećene geografskim imenima.

Šustić, Marić, Ciceli, Kršulović

Vlada Republike Hrvatske imenovala 2. saziv Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Na zatvorenom dijelu 208. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 13. travnja 2023. godine imenovan je 2. saziv Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo) na rok od četiri godine.

Zbog isteka mandata razriješeni su članovi Povjerenstva: dr. sc. Tea Lončar, Dubravka Đurić Nemec, Antonija Nemet, Pejo Bročić, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, dr. sc. Ivana Horbec, dr. sc. Stanislav Frangeš, dr. sc. Aleksandar Toskić, dr. sc. Ivana Crljenko, dr. sc. Josip Faričić i dr. sc. Helena Pavletić.

Novim članovima Povjerenstva imenovani su: dr. sc. Tea Lončar, Dubravka Đurić Nemec, Sanja Süto, Valerija Filipović, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, dr. sc. Ivana Horbec, dr. sc. Robert Župan, dr. sc. Ivan Zupanc, dr. sc. Ivana Crljenko, dr. sc. Josip Faričić i dr. sc. Helena Pavletić, kao predstavnici nadležnih tijela državne uprave i institucija.

Održana 16., 17. i 18. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 30. siječnja, 13. ožujka i 27. ožujka 2023. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su tri sjednice Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo).

Plan aktivnosti Povjerenstva za 2023. godinu jednoglasno je usvojen, a glavna tema sjednica bila je provođenje Zakona o naseljima u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Također, na sjednicama se raspravljalo i o brojnim zaprimljenim prijedlozima građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi Registra geografskih imena (RGI-ja) te je donesen zaključak da je za određene prijedloge potrebna detaljnija stručna analiza koju će provesti Povjerenstvo.

Imenovan predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Na zatvorenom dijelu 184. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 13. siječnja 2023. godine (“Narodne novine” br. 8/2023), razriješen je dosadašnji predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena dr. sc. Damir Šantek, a novim predsjednikom Povjerenstva imenovan je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, dipl. ing. geod.

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2022. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN-ovog Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

U 2022. godini Povjerenstvo je održalo devet sjednica te posljedično donijelo, kroz rad radnih skupina, četiri dokumenta u svrhu osiguranja kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja): Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama, Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena i Recenzija revizije zapisa u bazi Registra geografskih imena – pilot-projekt.

Završene su aktivnosti na reviziji pojedinih zapisa u bazi RGI-ja (pilot-projekt), a primjenom novog Zakona o naseljima Povjerenstvo je od početka travnja do kraja prosinca 2022. g. donijelo 28 Mišljenja na prijedlog geografskih imena u pojedinim jedinicama lokalne samouprave te posljedično standardiziralo 127 geografskih imena naselja, ulica i trgova.

U 2022. godini ažuriran je informacijski sustav RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija) te su mrežne usluge pregleda i preuzimanja podataka iz baze RGI-ja dostupne javnim korisnicima.

U cilju širenja svijesti o geografskim imena, pojedini članovi Povjerenstva objavili su nekoliko publikacija vezanih za problematiku geografskih imena.

Na međunarodnom planu, sredinom lipnja 2022. g. u informativnom glasilu UNGEGN-a predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj u 2021. g., a krajem kolovoza 2022. g. UNGEGN-ovom Odjelu za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu predano je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. g.

Krajem 2022. započele su aktivnosti na izradi Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje geografskih imena otoka i poluotoka te publikacije o geografskim imenima.

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama u osiguranju kvalitete RGI-ja te obavlja poslove vođenja i održavanja RGI-ja.

Nacionalno izvješće dostupno je na poveznici: Nacionalno izvješće – 2022.

Marić, Ciceli, Kršulović

Održana 15. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 5. prosinca 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u virtualnom okruženju 15. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Tema sjednice bila je provođenje Zakona o naseljima, a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Usvojen je prijedlog o osnivanju dvije radne skupine za izradu Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objekta grupa “Otoci i poluotoci” te promidžbenog materijala (brošura/publikacija) na temu geografskih imena.

Također, na sjednici je usvojena recenzija revizije toponima na topografskim kartama (pilot-projekt).

Održana 12., 13. i 14. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 11. srpnja, 5. rujna i 10. listopada 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su tri sjednice Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Teme sjednica bile su provođenje Zakona o naseljima, a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj. Na sjednicama se raspravljalo i o provedenom pilot projektu (reviziji toponima na topografskim kartama Republike Hrvatske) te je, posljedično, osnovana multidisciplinarna radna skupina za evaluaciju provedene revizije.

Također, Državna geodetska uprava je Povjerenstvu prezentirala Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, a koje je predala, sukladno međunarodnim obavezama Republike Hrvatske, UNGEGN-ovom Odjelu za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED).