Održana sedma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 17. siječnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u virtualnom okruženju sedma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo), dr. sc. Damir Šantek obavijestio je članove Povjerenstva i ostale nazočne o izrađenim nacrtima strateških dokumenata u osiguravanju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja), a koji su osnova u rješavanju pojedinih problema standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Voditelji radnih skupina prezentirali su Povjerenstvu izrađene nacrte dokumenata: Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometna infrastruktura“, Metodologija postupanja u standardizaciji geografskog imena u bazi Registra geografskih imena te Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama.

Nakon stručne rasprave, Povjerenstvo je donijelo zaključak da bi navedeni dokumenti trebali biti usvojeni u I. kvartalu 2022. godine.

Također, na sjednici su raspravljeni i zaprimljeni prijedlozi građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi RGI-ja te je donesen zaključak da je za određene prijedloge potrebna detaljnija stručna analiza koju će provesti Povjerenstvo.

Objavljen novi broj informativnog glasila UNGEGN-a

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (studeni 2021. g., broj 62), pod nazivom “Geografska imena u urbanim područjima”.

U ovom broju glasila naglasak je stavljen na praktičnim izazovima koji proizlaze prilikom imenovanja geografskih objekata u urbanim područjima, pa je tako dan pregled i iskustva iz raznih država svijeta (Australija, Austrija, Kanada, Cipar i Novi Zeland).

Osim glavne teme glasilo sadržava i vijesti pojedinih Odjela UNGEGN-a te izviješća nekih država iz Južne Amerike (Surinam) i Afrike (Zambia) o aktivnostima u području geografskih imena.

Poveznica na informativno glasilo: UNGEGN_informativno_glasilo_br._62

Crljenko Ciceli Kršulović Štefan

Održan sastanak Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu UNGEGN-a

Dana 9. studenoga 2021. g. održan je, u virtualnom okruženju, 25. sastanak Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED) Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN).

Cilj sastanka bio je pružiti pregled rada ECSEED u 2021. g. s naglaskom na rješavanju problema vezanih za geografska imena reljefnih oblika uz državne granice, pogrešaka pisanja geografskih imena u „Google maps“ mrežnoj aplikaciji te prezentiranom modelu Nacionalnog izvješća država članica ECSEED na drugoj sjednici UNGEGN-a u svibnju 2021. g.

Također, na sastanku je predstavljen novi projekt Geodetskog i kartografskog instituta Slovačke, a koji obuhvaća provjeru i usklađenje geografskih imena i položaja geografskih objekata (planinski vrhovi) na državnoj granici Slovačke i Poljske te je prezentirana ažurirana publikacija „Imena država i njihovi teritorijalni dijelovi“ u izdanju Komisije za geografska imena Češke.

S obzirom da Slovačkoj, kao sadašnjoj predsjedateljici ECSEED, mandat ističe 2021. g., nova predsjedateljica bit će Češka (2022. g. – 2026. g.), a sljedeći 26. sastanak ECSEED-a održat će se 18. svibnja 2022. g. u Pragu.

Na sastanku su sudjelovali, između 20 predstavnika država članica ECSEED, članica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena Republike Hrvatske dr. sc. Ivana Crljenko te službenici Državne geodetske uprave mr. sc. Tomislav Ciceli, Davor Kršulović i mr. sc. Zvonko Štefan.

Damir Šentek Ljerka Marić Tomislav Ciceli Davor Kršulović

Održana šesta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 4. listopada 2021. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je, u virtualnom okruženju, šesta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo), dr. sc. Damir Šantek i načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka u Državnoj geodetskoj upravi mr. sc. Ljerka Marić predložili su članovima Povjerenstva, a sukladno Planu aktivnosti Povjerenstva za 2021. g., osnivanje tri radne skupine Povjerenstva u cilju izrade nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometnice“, Metodologije postupanja u standardizaciji geografskog imena u bazi Registra geografskih imena (RGI-ja) te Smjernica za pisanje geografskih imena na kartama i ostalim publikacijama. Zaključeno je da će navedeni dokumenti biti osnova u rješavanju pojedinih problema standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Na sjednici su raspravljeni zaprimljeni prijedlozi građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi RGI-ja. Povjerenstvo je donijelo zaključak da će za konkretne prijedloge i upite građana dati mišljenje i preporuke te utvrditi nadležnost, za pojedino geografsko ime, javnopravnog tijela koji obavljaju poslove standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Članovima Povjerenstva prezentirane su aktivnosti Državne geodetske uprave u drugom i trećem kvartalu 2021. g., a odnose se na suradnju s Odjelom za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED) Skupine stručnjaka koja se bavi pitanjima geografskih imena pri Ujedinjenim narodima (UNGEGN), sudjelovanje hrvatskog izaslanstva na drugoj sjednici UNGEGN-a, objavljenim aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (2019. g. – 2020. g.) u informativnom glasilu UN-a, prilagođenoj mrežnoj aplikaciji RGI-ja prijenosnim uređajima te usvojenom Prijedlogu zakona o naseljima u Hrvatskom saboru.

Također, prezentirane su aktivnosti članova Povjerenstva na šestom međunarodnom znanstvenom simpoziju o imenima mjesta zajedničke komisije Međunarodne geografske unije i Međunarodnog kartografskog društva (Joint IGU-ICA Commission on Toponymy).

Objavljen novi broj informativnog glasila UNGEGN-a

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (lipanj 2021. g., broj 61), pod nazivom “Imena manjina i geografska imena u višejezičnom okruženju”.

Osim osvrta na održanu drugu sjednicu UNGEGN-a u svibnju 2021. g. te smjernica koje se odnose na promicanje, bilježenje i uporabu geografskih imena manjinskih i regionalnih jezičnih skupina, glasilo sadrži i izviješća nekih država članica UNGEGN-a o uvođenju autohtonih geografskih imena temeljem usvojenih konvencija o zaštiti nacionalnih manjina.

Posebno je za istaknuti da su u ovom broju glasila predstavljene aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2020. g.

Poveznica na informativno glasilo: UNGEGN_informativno_glasilo_br._61

Ljerka Marić Tomislav Ciceli Ivana Crljenko Goranka Blagus Bartolec Vinka Kolić Davor Kršulović

Održana druga sjednica Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena

Druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN) održana je, virtualnim putem, od 3. do 7. svibnja 2021. g.

Ovogodišnja sjednica, na kojoj je sudjelovalo izaslanstvo država članica 24 UNGEGN divizije, organizirana je sukladno trenutačnoj svjetskoj zdravstvenoj krizi, pa je i tema sjednice bila „Geografska imena kao podrška održivom razvoju i upravljanju pandemijom COVID-19“.

Cilj sjednice bio je povećati potrebu za standardizacijom geografskih imena na međunarodnoj i nacionalnoj razini, a sukladno izrađenom Strateškom planu i programu rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U sklopu sjednice održano je deset sastanaka, prosječno s više od 100 izaslanika država članica, na kojima su raspravljena pitanja društvene i ekonomske koristi na području geografskih imena, međunarodne suradnje i edukacije o geografskim imenima, predložene mjere za provedbu preporuka i odluka UNGEGN-a te prezentirana izvješća država članica UNGEGN-a o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena.

Republika Hrvatska, kao članica UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), dostavila je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2020. g., a koje je bilo predstavljeno na ovogodišnjoj sjednici. Sljedeća, treća sjednica UNGEGN-a održat će se u svibnju 2023. g.

Republiku Hrvatsku je na sjednici predstavljalo izaslanstvo u sljedećem sastavu; voditeljica izaslanstva mr. sc. Ljerka Marić, zamjenik voditeljice mr. sc. Tomislav Ciceli te članice i članovi izaslanstva; dr. sc. Ivana Crljenko (Leksikografski zavod Miroslav Krleža), dr. sc. Goranka Blagus Bartolec (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), Vinka Kolić (Hrvatski hidrografski institut) i Davor Kršulović (Državna geodetska uprava).

Više o održanoj sjednici, preporukama i odlukama UNGEGN-a može se pronaći na poveznicama: UNGEGN sjednica i UNGEGN preporuke i odluke

Tomislav Ciceli Davor Kršulović

Održan sastanak UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu

U organizaciji United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), 28. travnja 2021. g. održan je sastanak, u virtualnom okruženju, na temu aktivnosti ECSEE Divizije u razdoblju od 2019. g. do 2021. g.

Cilj sastanka bio je pružiti jasan pregled rada ECSEE Divizije na usklađenju geografskih imena uz državne granice, uočenih pogrešaka pisanja geografskih imena u „Google maps“ mrežnoj aplikaciji te modela Nacionalnog izvješća država članica Divizije.

Predstavnici pojedinih država (Austrija, Cipar, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija) obavijestili su o poteškoćama na usklađenju pisanja geografskih imena za objekte uz državne granice (reljefne cjeline, granični prijelazi i planinski vrhovi), a poseban naglasak bio je na otklanjanju pogrešaka geografskih imena u „Google maps“ mrežnoj aplikaciji. Uočeni su nedostatci u pojedinačnom rješavanju problema, pa je preporuka ECSEE Divizije da se na razini UNGEGN-a pronađe rješenje u komunikaciji s predstavnicima tvrtke Google.

Izrađen je model Nacionalnog izvješća država članica Divizije, koji sadrži sve teme vezane za geografska imena, a koji će biti poslan tajništvu UNGEGN-a na verifikaciju.

Također, na sastanku je bilo govora i o sljedećem petogodišnjem predsjedanju ECSEE Divizije. Slovačkoj, kao sadašnjoj predsjedateljici Divizije, mandat ističe 2021. g. te je za novu državu predsjedateljicu predložena Češka.

Službenici Državne geodetske uprave mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka i Davor Kršulović, mag. ing. geod. et geoinf., voditelj Odjela za koordinaciju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i geografska imena sudjelovali su na sastanku između 21 predstavnika država članica ECSEE Divizije.

Damir Šantek Ljerka Marić Tomislav Ciceli Davor Kršulović

Održana peta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 27. travnja 2021. godine održana je peta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo), u virtualnom okruženju, na kojoj su predsjednik Povjerenstva i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, mr. sc. Ljerka Marić prezentirali Plan aktivnosti Povjerenstva za 2021. godinu.

Mr. sc. Ljerka Marić obavijestila je članove Povjerenstva i ostale nazočne o aktivnostima na izradi Zakona o naseljima, osiguranju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja), nadograđenoj mrežnoj aplikaciji RGI-ja, suradnji i sudjelovanju u aktivnostima Skupine stručnjaka koje se bave pitanjima geografskih imena pri Ujedinjenim narodima (UNGEGN), izrađenim Tehničkim specifikacijama za reviziju zapisa u bazi RGI-ja te o suradnji s pravnim i fizičkim osobama u poslovima povećanja kvalitete RGI-ja. U svrhu osiguranja kvalitete RGI-ja, Radna skupina Povjerenstva je u I. kvartalu 2021. g. izradila Tehničke specifikacije – metodologija revizije zapisa u bazi RGI-ja, a koje će biti temelj za predstojeće aktivnosti revizije postojećih zapisa geografskih imena.

Na sjednici su usvojene navedene Tehničke specifikacije te Plan aktivnosti Povjerenstva za 2021. g., s naglaskom na izradu nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometnice“, metodologije postupanja u standardizaciji geografskog imena u bazi RGI-ja te Smjernica za pisanje geografskih imena na službenim kartama.

Posebno treba istaknuti da je Povjerenstvo u svojem dosadašnjem radu, a u cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, usvojilo preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika te za imenovanje naselja, ulica i trgova. Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 3. studenoga 2020. g., donijela je Zaključak kojim podržava provedbu navedenih preporuka.

Objavljena nadograđena mrežna aplikacija geoinformacijskog sustava Registra geografskih imena

Državna geodetska uprava, u suradnji s izvođačem List Geoinformatika d.o.o., uspješno je završila projekt pod nazivom „Održavanje i unaprjeđenje Registra geografskih imena“, a u okviru kojeg je napravljen završni sastanak na kojem je prezentiran završni rezultat jednogodišnjeg projekta unaprjeđenja mrežne stranice i mrežne aplikacije.
Državna geodetska uprava, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje Registra geografskih imena u Republici Hrvatskoj, u ožujku 2021. godine javno je objavila i pustila u rad nadograđenu verziju mrežne aplikacije Registra geografskih imena.
Informacijski sustav Registra geografskih imena izgrađen je kao informacijski sustav troslojne arhitekture sastavljen od komponenti: prostorne baze podataka, mrežne GIS aplikacije za unos i pretraživanje geografskih imena te mrežne stranice. Od travnja 2020. godine fokus je bio na unaprjeđenju mrežne stranice i aplikacije kao i usklađenju baze podataka sa Specifikacijom Registra geografskih imena koja je objavljena na temelju Pravilnika o Registru geografskih imena (NN 59/20).
Korisničko sučelje mrežne aplikacije Registra geografskih imena je u potpunosti promijenjeno i izrađene su nove komponente i nove funkcionalnosti, uz zadržavanje opsega postojećih funkcionalnosti, kako bi se postigla modernizacija i usklađivanje s novim mrežnim tehnologijama.
Pretraživač i preglednik podataka su međusobno bolje povezani što omogućuje javnim korisnicima jednostavnije i intuitivnije korištenje aplikacijom. Također, omogućen je prikaz svih rezultata pretrage na interaktivnoj preglednoj karti i poboljšan je način predlaganja geografskih imena od strane javnih korisnika. Katalog geografskih objekata je ažuriran i usklađen sa specifikacijom proizvoda kao što je i poboljšan alat za izradu liste izvora geografskih imena. Pozadinski dio aplikacije je također dorađen kako bi podržao novi model podataka i povezao novo korisničko sučelje aplikacije s podacima iz baze.
Nadograđena mrežna aplikacija Registra geografskih imena je dostupna na poveznici https://rgi.dgu.hr/rgigis/ zajedno s korisničkim uputama za javne korisnike.

UNGEGN seminar

Održan seminar na temu Strateškog plana i programa rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U organizaciji United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), 25. ožujka 2021. g. održan je seminar, u virtualnom okruženju, na temu Strateškog plana i programa rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U ime Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava sudjelovala je na seminaru između 125 predstavnika država članica UNGEGN-a iz cijeloga svijeta.

Cilj seminara bio je UNGEGN zajednici pružiti jasan pregled strukture, glavnog sadržaja te koristi koje će proizaći iz navedenog plana i programa rada UNGEGN-a.

Plan i program rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g. sadrži pet strateških ciljeva (tehničke ekspertize, međunarodni odnosi i poveznice, učinkoviti programi rada, kulturna baština i jezično prepoznavanje te promocija i izgradnja kapaciteta), a glavne koristi će biti u dugoročnoj perspektivi razvojnog puta UNGEGN-a, većoj usklađenosti s drugim tijelima UN-a, operativnoj i učinkovitoj raspodjeli resursa, razmjeni iskustava na standardizaciji geografskih imena te na ojačanoj podršci UNGEGN-a (kao krovne organizacije za standardizaciju geografskih imena) državama članicama.

Također, na seminaru je bilo govora i o predstojećoj drugoj sjednici Skupine stručnjaka UNGEGN-a, koja će se održati virtualnim putem od 3. do 7. svibnja 2021. g., a na kojoj će, između ostaloga, biti usvojen Strateški plan i program rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g. te predstavljena Nacionalna izvješća država članica.