Objavljen novi broj informativnog glasila UNGEGN-a

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (lipanj 2021. g., broj 61), pod nazivom “Imena manjina i geografska imena u višejezičnom okruženju”.

Osim osvrta na održanu drugu sjednicu UNGEGN-a u svibnju 2021. g. te smjernica koje se odnose na promicanje, bilježenje i uporabu geografskih imena manjinskih i regionalnih jezičnih skupina, glasilo sadrži i izviješća nekih država članica UNGEGN-a o uvođenju autohtonih geografskih imena temeljem usvojenih konvencija o zaštiti nacionalnih manjina.

Posebno je za istaknuti da su u ovom broju glasila predstavljene aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2020. g.

Poveznica na informativno glasilo: UNGEGN_informativno_glasilo_br._61

Ljerka Marić Tomislav Ciceli Ivana Crljenko Goranka Blagus Bartolec Vinka Kolić Davor Kršulović

Održana druga sjednica Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena

Druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN) održana je, virtualnim putem, od 3. do 7. svibnja 2021. g.

Ovogodišnja sjednica, na kojoj je sudjelovalo izaslanstvo država članica 24 UNGEGN divizije, organizirana je sukladno trenutačnoj svjetskoj zdravstvenoj krizi, pa je i tema sjednice bila „Geografska imena kao podrška održivom razvoju i upravljanju pandemijom COVID-19“.

Cilj sjednice bio je povećati potrebu za standardizacijom geografskih imena na međunarodnoj i nacionalnoj razini, a sukladno izrađenom Strateškom planu i programu rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U sklopu sjednice održano je deset sastanaka, prosječno s više od 100 izaslanika država članica, na kojima su raspravljena pitanja društvene i ekonomske koristi na području geografskih imena, međunarodne suradnje i edukacije o geografskim imenima, predložene mjere za provedbu preporuka i odluka UNGEGN-a te prezentirana izvješća država članica UNGEGN-a o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena.

Republika Hrvatska, kao članica UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), dostavila je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2020. g., a koje je bilo predstavljeno na ovogodišnjoj sjednici. Sljedeća, treća sjednica UNGEGN-a održat će se u svibnju 2023. g.

Republiku Hrvatsku je na sjednici predstavljalo izaslanstvo u sljedećem sastavu; voditeljica izaslanstva mr. sc. Ljerka Marić, zamjenik voditeljice mr. sc. Tomislav Ciceli te članice i članovi izaslanstva; dr. sc. Ivana Crljenko (Leksikografski zavod Miroslav Krleža), dr. sc. Goranka Blagus Bartolec (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), Vinka Kolić (Hrvatski hidrografski institut) i Davor Kršulović (Državna geodetska uprava).

Više o održanoj sjednici, preporukama i odlukama UNGEGN-a može se pronaći na poveznicama: UNGEGN sjednica i UNGEGN preporuke i odluke

Tomislav Ciceli Davor Kršulović

Održan sastanak UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu

U organizaciji United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), 28. travnja 2021. g. održan je sastanak, u virtualnom okruženju, na temu aktivnosti ECSEE Divizije u razdoblju od 2019. g. do 2021. g.

Cilj sastanka bio je pružiti jasan pregled rada ECSEE Divizije na usklađenju geografskih imena uz državne granice, uočenih pogrešaka pisanja geografskih imena u „Google maps“ mrežnoj aplikaciji te modela Nacionalnog izvješća država članica Divizije.

Predstavnici pojedinih država (Austrija, Cipar, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija) obavijestili su o poteškoćama na usklađenju pisanja geografskih imena za objekte uz državne granice (reljefne cjeline, granični prijelazi i planinski vrhovi), a poseban naglasak bio je na otklanjanju pogrešaka geografskih imena u „Google maps“ mrežnoj aplikaciji. Uočeni su nedostatci u pojedinačnom rješavanju problema, pa je preporuka ECSEE Divizije da se na razini UNGEGN-a pronađe rješenje u komunikaciji s predstavnicima tvrtke Google.

Izrađen je model Nacionalnog izvješća država članica Divizije, koji sadrži sve teme vezane za geografska imena, a koji će biti poslan tajništvu UNGEGN-a na verifikaciju.

Također, na sastanku je bilo govora i o sljedećem petogodišnjem predsjedanju ECSEE Divizije. Slovačkoj, kao sadašnjoj predsjedateljici Divizije, mandat ističe 2021. g. te je za novu državu predsjedateljicu predložena Češka.

Službenici Državne geodetske uprave mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka i Davor Kršulović, mag. ing. geod. et geoinf., voditelj Odjela za koordinaciju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i geografska imena sudjelovali su na sastanku između 21 predstavnika država članica ECSEE Divizije.

Damir Šantek Ljerka Marić Tomislav Ciceli Davor Kršulović

Održana peta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 27. travnja 2021. godine održana je peta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo), u virtualnom okruženju, na kojoj su predsjednik Povjerenstva i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, mr. sc. Ljerka Marić prezentirali Plan aktivnosti Povjerenstva za 2021. godinu.

Mr. sc. Ljerka Marić obavijestila je članove Povjerenstva i ostale nazočne o aktivnostima na izradi Zakona o naseljima, osiguranju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja), nadograđenoj mrežnoj aplikaciji RGI-ja, suradnji i sudjelovanju u aktivnostima Skupine stručnjaka koje se bave pitanjima geografskih imena pri Ujedinjenim narodima (UNGEGN), izrađenim Tehničkim specifikacijama za reviziju zapisa u bazi RGI-ja te o suradnji s pravnim i fizičkim osobama u poslovima povećanja kvalitete RGI-ja. U svrhu osiguranja kvalitete RGI-ja, Radna skupina Povjerenstva je u I. kvartalu 2021. g. izradila Tehničke specifikacije – metodologija revizije zapisa u bazi RGI-ja, a koje će biti temelj za predstojeće aktivnosti revizije postojećih zapisa geografskih imena.

Na sjednici su usvojene navedene Tehničke specifikacije te Plan aktivnosti Povjerenstva za 2021. g., s naglaskom na izradu nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometnice“, metodologije postupanja u standardizaciji geografskog imena u bazi RGI-ja te Smjernica za pisanje geografskih imena na službenim kartama.

Posebno treba istaknuti da je Povjerenstvo u svojem dosadašnjem radu, a u cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, usvojilo preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika te za imenovanje naselja, ulica i trgova. Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 3. studenoga 2020. g., donijela je Zaključak kojim podržava provedbu navedenih preporuka.

Objavljena nadograđena mrežna aplikacija geoinformacijskog sustava Registra geografskih imena

Državna geodetska uprava, u suradnji s izvođačem List Geoinformatika d.o.o., uspješno je završila projekt pod nazivom „Održavanje i unaprjeđenje Registra geografskih imena“, a u okviru kojeg je napravljen završni sastanak na kojem je prezentiran završni rezultat jednogodišnjeg projekta unaprjeđenja mrežne stranice i mrežne aplikacije.
Državna geodetska uprava, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje Registra geografskih imena u Republici Hrvatskoj, u ožujku 2021. godine javno je objavila i pustila u rad nadograđenu verziju mrežne aplikacije Registra geografskih imena.
Informacijski sustav Registra geografskih imena izgrađen je kao informacijski sustav troslojne arhitekture sastavljen od komponenti: prostorne baze podataka, mrežne GIS aplikacije za unos i pretraživanje geografskih imena te mrežne stranice. Od travnja 2020. godine fokus je bio na unaprjeđenju mrežne stranice i aplikacije kao i usklađenju baze podataka sa Specifikacijom Registra geografskih imena koja je objavljena na temelju Pravilnika o Registru geografskih imena (NN 59/20).
Korisničko sučelje mrežne aplikacije Registra geografskih imena je u potpunosti promijenjeno i izrađene su nove komponente i nove funkcionalnosti, uz zadržavanje opsega postojećih funkcionalnosti, kako bi se postigla modernizacija i usklađivanje s novim mrežnim tehnologijama.
Pretraživač i preglednik podataka su međusobno bolje povezani što omogućuje javnim korisnicima jednostavnije i intuitivnije korištenje aplikacijom. Također, omogućen je prikaz svih rezultata pretrage na interaktivnoj preglednoj karti i poboljšan je način predlaganja geografskih imena od strane javnih korisnika. Katalog geografskih objekata je ažuriran i usklađen sa specifikacijom proizvoda kao što je i poboljšan alat za izradu liste izvora geografskih imena. Pozadinski dio aplikacije je također dorađen kako bi podržao novi model podataka i povezao novo korisničko sučelje aplikacije s podacima iz baze.
Nadograđena mrežna aplikacija Registra geografskih imena je dostupna na poveznici https://rgi.dgu.hr/rgigis/ zajedno s korisničkim uputama za javne korisnike.

UNGEGN seminar

Održan seminar na temu Strateškog plana i programa rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U organizaciji United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), 25. ožujka 2021. g. održan je seminar, u virtualnom okruženju, na temu Strateškog plana i programa rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U ime Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava sudjelovala je na seminaru između 125 predstavnika država članica UNGEGN-a iz cijeloga svijeta.

Cilj seminara bio je UNGEGN zajednici pružiti jasan pregled strukture, glavnog sadržaja te koristi koje će proizaći iz navedenog plana i programa rada UNGEGN-a.

Plan i program rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g. sadrži pet strateških ciljeva (tehničke ekspertize, međunarodni odnosi i poveznice, učinkoviti programi rada, kulturna baština i jezično prepoznavanje te promocija i izgradnja kapaciteta), a glavne koristi će biti u dugoročnoj perspektivi razvojnog puta UNGEGN-a, većoj usklađenosti s drugim tijelima UN-a, operativnoj i učinkovitoj raspodjeli resursa, razmjeni iskustava na standardizaciji geografskih imena te na ojačanoj podršci UNGEGN-a (kao krovne organizacije za standardizaciju geografskih imena) državama članicama.

Također, na seminaru je bilo govora i o predstojećoj drugoj sjednici Skupine stručnjaka UNGEGN-a, koja će se održati virtualnim putem od 3. do 7. svibnja 2021. g., a na kojoj će, između ostaloga, biti usvojen Strateški plan i program rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g. te predstavljena Nacionalna izvješća država članica.

UNGEGN

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je (sredinom ožujka 2021. g.) Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

U navedenom razdoblju, imenovano je Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, koje je donijelo dvije Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj (imenovanje naselja, ulica i trgova te pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika), a na temelju kojih je Vlada Republike Hrvatske po prvi puta u povijesti donijela Zaključak kojim podržava provedbu navedenih Preporuka. Donesen je Pravilnik o registru geografskih imena (NN 59/2020) i Katalog geografskih objekata (kao integralni dio navedenog Pravilnika), objavljena je Specifikacija registra geografskih imena (ver 1.0), poboljšana je funkcionalnost mrežne aplikacije Registra geografskih imena (https://rgi.dgu.hr/rgigis/) te nadograđena mrežna stranica Registra geografskih imena (https://rgi.dgu.hr/). Također, objavljeno je mrežno izdanje hrvatskih egzonima (https://egzonimi.lzmk.hr/).
Na međunarodnom planu, organiziran je bilateralni sastanak predstavnika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena Republike Hrvatske i predstavnika Komisije za standardizaciju geografskih imena Vlade Republike Slovenije.

Poveznica na Nacionalno izvješće: Nacionalno izvješće

Najava druge sjednice UNGEGN-a, 3. – 7. svibnja 2021. g.

Druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN) održat će se od 3. do 7. svibnja 2021. g. virtualnim putem.

Ovogodišnja sjednica organizirat će se sukladno trenutačnoj svjetskoj zdravstvenoj krizi, pa je tako i glavna tema sjednice „Geografska imena kao podrška održivom razvoju i upravljanju pandemijom COVID-19“.

Cilj sjednice je, prema popisu aktivnosti, povećanje potreba za standardizacijom geografskih imena na međunarodnoj i nacionalnoj razini sukladno izradi Strateškog plana i programa rada od 2021. g. do 2029. g. Taj cilj bi se trebao ostvariti, između ostaloga, kroz izradu toponimskih smjernica za karate i druga izdanja za međunarodnu uporabu, definiranje toponimske terminologije, praćenje geografskih imena kroz ostavštinu i očuvanje kulturne baštine, autohtonih imena i jezika manjina te kroz potporu programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. g. („Agenda 2030“).

Republika Hrvatska, kao članica UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), u obvezi je (do sredine ožujka 2021. g.) dostaviti Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj. U sklopu sjednice, navedeno Izvješće bit će predstavljeno zajedno s izvješćima članica ostale 23 UNGEGN Divizije.

U ime Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava je krajem siječnja 2021. g. predala sažetak Nacionalnog izvješća o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

Poveznica na sažetak Nacionalnog izvješća: Sažetak Nacionalnog izvješća

Poveznica na sjednicu UNGEGN: UNGEGN sjednica

Održana četvrta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 16. prosinca 2020. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je, u virtualnom okruženju, četvrta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., u uvodnom dijelu Sjednice izvijestio je članove Povjerenstva i ostale nazočne o Zaključku Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske, a vezanom za izrađene Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj (imenovanje naselja, ulica i trgova te pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika). Članovi Povjerenstva izrazili su zadovoljstvo da Vlada Republike Hrvatske podržava provedbu navedenih Preporuka. Navedenim Zaključkom Državna geodetska uprava je zadužena dostaviti Preporuke svim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima iz područja obrazovanja, znanosti i kulture koji u obavljanju poslova provode standardizaciju geografskih imena.

Za potrebe razvoja Registra geografskih imena, Državna geodetska uprava osigurala je znatna novčana sredstva za 2021. godinu. Ista će biti usmjerena na pilot projekt revizije zapisa u bazi registra geografskih imena. Navedenim pilot projektom, u okviru kojeg će se razviti metodologija rada koja će rezultirati standardizacijom geografskih imena, doprinijet će se kvaliteti Registra geografskih imena (RGI) u Republici Hrvatskoj, a kojeg vodi i održava Državna geodetska uprava. Jednoglasno je odlučeno da će biti formirana radna skupina koja će pripremiti metodologiju revizije geografskih imena, a sama provedba pilot projekta planirana je za III. kvartal 2021. godine.

Također, na sjednici je usvojen okvirni plan aktivnosti Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u 2021. g., s naglaskom na izradu nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj, a koji se odnosi na imenovanja objekata i pojava na moru.

Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, na svojoj 3. sjednici održanoj 6. svibnja 2020. g., usvojilo je Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova te ih je uputila Vladi Republike Hrvatske na razmatranje.

Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 3. studenog 2020. g., donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova.
U cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena usvojilo je navedene Preporuke za standardizaciju geografskih imena, a sve u svrhu standardizacije pisanja i korištenja geografskih imena. Prednosti postojanja standardiziranih geografskih imena posebno dolaze do izražaja u državnoj upravi jer im je osnovna svrha točna i učinkovita administracija te unutardržavna i međunarodna komunikacija.
Potrebno je naglasiti da poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.
Također, navedenim Zaključkom Državna geodetska uprava je zadužena dostaviti Preporuke svim tijelim državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima iz područja obrazovanja, znanosti i kulture koji u obavljanju poslova provode standardizaciju geografskih imena.

Pristup Preporukama je moguć putem poveznica:

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika