Imenovan predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Na zatvorenom dijelu 184. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 13. siječnja 2023. godine (“Narodne novine” br. 8/2023), razriješen je dosadašnji predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena dr. sc. Damir Šantek, a novim predsjednikom Povjerenstva imenovan je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, dipl. ing. geod.

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2022. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN-ovog Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

U 2022. godini Povjerenstvo je održalo devet sjednica te posljedično donijelo, kroz rad radnih skupina, četiri dokumenta u svrhu osiguranja kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja): Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama, Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena i Recenzija revizije zapisa u bazi Registra geografskih imena – pilot-projekt.

Završene su aktivnosti na reviziji pojedinih zapisa u bazi RGI-ja (pilot-projekt), a primjenom novog Zakona o naseljima Povjerenstvo je od početka travnja do kraja prosinca 2022. g. donijelo 28 Mišljenja na prijedlog geografskih imena u pojedinim jedinicama lokalne samouprave te posljedično standardiziralo 127 geografskih imena naselja, ulica i trgova.

U 2022. godini ažuriran je informacijski sustav RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija) te su mrežne usluge pregleda i preuzimanja podataka iz baze RGI-ja dostupne javnim korisnicima.

U cilju širenja svijesti o geografskim imena, pojedini članovi Povjerenstva objavili su nekoliko publikacija vezanih za problematiku geografskih imena.

Na međunarodnom planu, sredinom lipnja 2022. g. u informativnom glasilu UNGEGN-a predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj u 2021. g., a krajem kolovoza 2022. g. UNGEGN-ovom Odjelu za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu predano je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. g.

Krajem 2022. započele su aktivnosti na izradi Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje geografskih imena otoka i poluotoka te publikacije o geografskim imenima.

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama u osiguranju kvalitete RGI-ja te obavlja poslove vođenja i održavanja RGI-ja.

Nacionalno izvješće dostupno je na poveznici: Nacionalno izvješće – 2022.

Marić, Ciceli, Kršulović

Održana 15. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 5. prosinca 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u virtualnom okruženju 15. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Tema sjednice bila je provođenje Zakona o naseljima, a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Usvojen je prijedlog o osnivanju dvije radne skupine za izradu Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objekta grupa “Otoci i poluotoci” te promidžbenog materijala (brošura/publikacija) na temu geografskih imena.

Također, na sjednici je usvojena recenzija revizije toponima na topografskim kartama (pilot-projekt).

Održana 12., 13. i 14. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 11. srpnja, 5. rujna i 10. listopada 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su tri sjednice Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Teme sjednica bile su provođenje Zakona o naseljima, a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj. Na sjednicama se raspravljalo i o provedenom pilot projektu (reviziji toponima na topografskim kartama Republike Hrvatske) te je, posljedično, osnovana multidisciplinarna radna skupina za evaluaciju provedene revizije.

Također, Državna geodetska uprava je Povjerenstvu prezentirala Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, a koje je predala, sukladno međunarodnim obavezama Republike Hrvatske, UNGEGN-ovom Odjelu za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED).

 

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN-ovog Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

U 2021. godini Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održalo je dvije sjednice te posljedično donijelo jedan dokument u svrhu osiguranja kvalitete Registra geografskih imena (u daljnjem tekstu: RGI): Metodologija revizije zapisa u bazi Registra geografskih imena – tehničke specifikacije. Također, Povjerenstvo je kontinuirano radilo, kroz radne skupine, na tri strateška dokumenta: Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama i Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena.

Povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u izradi konačne odredbe o ulozi Povjerenstva u postupku donošenja imena naselja, ulica i trgova u prijedlogu Zakona o naseljima.

Na međunarodnom planu, početkom svibnja 2021. g. održana je, u virtualnom okruženju, druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN), na kojoj su sudjelovali pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave. Sredinom lipnja 2021. g. u informativnom glasilu UNGEGN-a predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2020. g. Također, u 2021. godini održana su, u virtualnom okruženju, dva sastanka UNGEGN-ova Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED).

U cilju širenja svijesti o problematici geografskih imena, pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave prezentirali su široj stručnoj javnosti aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (Konferencija „Dan IPP-a 2021.“, Simpozij HKOIG „Žene u geodeziji“ i Simpozij „Place Names 2021“).

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama u osiguranju kvalitete RGI-ja te obavlja poslove vođenja i održavanja RGI-ja. U 2021. godini ažuriran je informacijski sustav RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija), prilagođen je za prijenosne uređaje te su mrežne usluge pregleda i preuzimanja podataka iz baze RGI-ja dostupne javnim korisnicima. Krajem 2021. godine započele su aktivnosti na reviziji zapisa u bazi RGI-ja (pilot projekt).

Nacionalno izvješće dostupno je na poveznici: Nacionalno izvješće – 2021.

Aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj predstavljene u glasilu Ujedinjenih naroda

Sredinom lipnja 2022. g., u informativnom glasilu UNGEGN-a, predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (lipanj 2022. g.), u kojemu su, između ostaloga, predstavljene aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Članak sadržava informacije o aktivnostima Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena i Državne geodetske uprave na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj. U 2021. godini kontinuirano se radilo na tri strateška dokumenta: Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje prometne infrastrukture, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama i Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena (RGI-ja). U svrhu osiguranja kvalitete RGI-ja usvojene su tehničke specifikacije – metodologija revizije zapisa u bazi RGI-ja te je poboljšana funkcionalnost informacijskog sustava RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija), a u cilju širenja svijesti o problematici geografskih imena, pojedini članovi Povjerenstva i službenici Državne geodetske uprave prezentirali su široj stručnoj javnosti, putem domaćih i stranih konferencija i simpozija, aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj.

Također, Povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u izradi konačne odredbe u prijedlogu Zakona o naseljima o ulozi Povjerenstva u postupku donošenja imena naselja, ulica i trgova u Republici Hrvatskoj.

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama, a u cilju kvalitetnijeg vođenja i održavanja RGI-ja krajem 2021. g. započele su aktivnosti na reviziji zapisa u bazi RGI-ja (pilot projekt).

Šantek, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana 10. i 11. sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 5. svibnja i 6. lipnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su u virtualnom okruženju dvije sjednice Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Teme sjednica bile su provođenje Zakona o naseljima, a u smislu davanja mišljenja Povjerenstva o brojnim prijedlozima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za imenovanje ulica i trgova u Republici Hrvatskoj. S obzirom na učestalost podnošenja zahtjeva za mišljenjem Povjerenstva te na zakonske rokove, na sjednicama se raspravljalo i o načinu podnošenja te sadržaja zahtjeva za mišljenjem Povjerenstva.

Šantek, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana deveta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 28. travnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u virtualnom okruženju deveta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Šantek, Marić, Ciceli, Kršulović

Glavna tema sjednice bila je provedba Zakona o naseljima na konkretnom primjeru dobivenog Zahtjeva za mišljenje Povjerenstva. Tijekom sjednice raspravljalo se i o dinamici sjednica, a s obzirom na zakonske rokove, kao i na činjenicu da će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u provedbi navedenog Zakona, sve učestalije tražiti mišljenja Povjerenstva.

Zakon

Stupio na snagu novi Zakon o naseljima

Objavom u „Narodnim novinama“, broj 39/2022, 30. ožujka 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o naseljima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Posebno treba naglasiti da je ovim Zakonom, članak 7., stavak (3), (4) i (5), propisano da imena naselja, ulica i trgova moraju biti usklađena s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Također, propisano je da je Povjerenstvo dužno dati mišljenje u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga. Iznimno od navedenoga roka, u slučaju teže dostupnosti građe potrebne za analizu prijedloga imena naselja, ulice ili trga, Povjerenstvo je dužno dati mišljenje u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga.

ŠAntek, Marić, Ciceli, Kršulović

Održana osma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 11. travnja 2022. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je u hibridnom okruženju osma sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Šantek, Marić, Ciceli, KršulovićPredsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo) i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek te načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka mr. sc. Ljerka Marić prezentirali su Plan aktivnosti Povjerenstva za 2022. godinu (Plan). Nakon rasprave o pojedinim ciljevima i zadacima Povjerenstva, Plan je jednoglasno usvojen.

Povjerenstvo je na ovoj sjednici jednoglasno usvojilo i tri strateška dokumenta (Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometna infrastruktura“, Smjernice za pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama te Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena). Navedeni dokumenti, koji će biti upućeni Vladi Republike Hrvatske na prihvaćanje, osnova su u rješavanju pojedinih problema standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, a doprinose i osiguravanju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja).

Također, na sjednici su raspravljeni i zaprimljeni prijedlozi građana za imenovanjem i/ili promjenom pojedinog geografskog imena u bazi RGI-ja te je donesen zaključak da je za određene prijedloge potrebna detaljnija stručna analiza koju će provesti Povjerenstvo.