UNGEGN

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je (sredinom ožujka 2021. g.) Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

U navedenom razdoblju, imenovano je Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, koje je donijelo dvije Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj (imenovanje naselja, ulica i trgova te pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika), a na temelju kojih je Vlada Republike Hrvatske po prvi puta u povijesti donijela Zaključak kojim podržava provedbu navedenih Preporuka. Donesen je Pravilnik o registru geografskih imena (NN 59/2020) i Katalog geografskih objekata (kao integralni dio navedenog Pravilnika), objavljena je Specifikacija registra geografskih imena (ver 1.0), poboljšana je funkcionalnost mrežne aplikacije Registra geografskih imena (https://rgi.dgu.hr/rgigis/) te nadograđena mrežna stranica Registra geografskih imena (https://rgi.dgu.hr/). Također, objavljeno je mrežno izdanje hrvatskih egzonima (https://egzonimi.lzmk.hr/).
Na međunarodnom planu, organiziran je bilateralni sastanak predstavnika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena Republike Hrvatske i predstavnika Komisije za standardizaciju geografskih imena Vlade Republike Slovenije.

Poveznica na Nacionalno izvješće: Nacionalno izvješće

Najava druge sjednice UNGEGN-a, 3. – 7. svibnja 2021. g.

Druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN) održat će se od 3. do 7. svibnja 2021. g. virtualnim putem.

Ovogodišnja sjednica organizirat će se sukladno trenutačnoj svjetskoj zdravstvenoj krizi, pa je tako i glavna tema sjednice „Geografska imena kao podrška održivom razvoju i upravljanju pandemijom COVID-19“.

Cilj sjednice je, prema popisu aktivnosti, povećanje potreba za standardizacijom geografskih imena na međunarodnoj i nacionalnoj razini sukladno izradi Strateškog plana i programa rada od 2021. g. do 2029. g. Taj cilj bi se trebao ostvariti, između ostaloga, kroz izradu toponimskih smjernica za karate i druga izdanja za međunarodnu uporabu, definiranje toponimske terminologije, praćenje geografskih imena kroz ostavštinu i očuvanje kulturne baštine, autohtonih imena i jezika manjina te kroz potporu programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. g. („Agenda 2030“).

Republika Hrvatska, kao članica UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), u obvezi je (do sredine ožujka 2021. g.) dostaviti Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj. U sklopu sjednice, navedeno Izvješće bit će predstavljeno zajedno s izvješćima članica ostale 23 UNGEGN Divizije.

U ime Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava je krajem siječnja 2021. g. predala sažetak Nacionalnog izvješća o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

Poveznica na sažetak Nacionalnog izvješća: Sažetak Nacionalnog izvješća

Poveznica na sjednicu UNGEGN: UNGEGN sjednica

Održana četvrta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 16. prosinca 2020. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je, u virtualnom okruženju, četvrta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., u uvodnom dijelu Sjednice izvijestio je članove Povjerenstva i ostale nazočne o Zaključku Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske, a vezanom za izrađene Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj (imenovanje naselja, ulica i trgova te pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika). Članovi Povjerenstva izrazili su zadovoljstvo da Vlada Republike Hrvatske podržava provedbu navedenih Preporuka. Navedenim Zaključkom Državna geodetska uprava je zadužena dostaviti Preporuke svim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima iz područja obrazovanja, znanosti i kulture koji u obavljanju poslova provode standardizaciju geografskih imena.

Za potrebe razvoja Registra geografskih imena, Državna geodetska uprava osigurala je znatna novčana sredstva za 2021. godinu. Ista će biti usmjerena na pilot projekt revizije zapisa u bazi registra geografskih imena. Navedenim pilot projektom, u okviru kojeg će se razviti metodologija rada koja će rezultirati standardizacijom geografskih imena, doprinijet će se kvaliteti Registra geografskih imena (RGI) u Republici Hrvatskoj, a kojeg vodi i održava Državna geodetska uprava. Jednoglasno je odlučeno da će biti formirana radna skupina koja će pripremiti metodologiju revizije geografskih imena, a sama provedba pilot projekta planirana je za III. kvartal 2021. godine.

Također, na sjednici je usvojen okvirni plan aktivnosti Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u 2021. g., s naglaskom na izradu nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj, a koji se odnosi na imenovanja objekata i pojava na moru.

Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, na svojoj 3. sjednici održanoj 6. svibnja 2020. g., usvojilo je Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova te ih je uputila Vladi Republike Hrvatske na razmatranje.

Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 3. studenog 2020. g., donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova.
U cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena usvojilo je navedene Preporuke za standardizaciju geografskih imena, a sve u svrhu standardizacije pisanja i korištenja geografskih imena. Prednosti postojanja standardiziranih geografskih imena posebno dolaze do izražaja u državnoj upravi jer im je osnovna svrha točna i učinkovita administracija te unutardržavna i međunarodna komunikacija.
Potrebno je naglasiti da poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.
Također, navedenim Zaključkom Državna geodetska uprava je zadužena dostaviti Preporuke svim tijelim državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima iz područja obrazovanja, znanosti i kulture koji u obavljanju poslova provode standardizaciju geografskih imena.

Pristup Preporukama je moguć putem poveznica:

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika

Slika prikazuje lentu UNGEGN-a.

Objavljen novi broj informativog glasila United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (studeni 2020. g., broj 59), pod nazivom “Geografska imena i održivi turizam”.

U ovom broju navedenog glasila, koji izlazi dva puta godišnje, naglasak je stavljen na geografska imena i održivi turizam kao institucionalni, okolišni, ekonomski i socijološko-kulturni okvir, pa je tako dan pregled i iskustva iz raznih država i gradova svijeta (Republika Kolumbija, Republika Cipar, Češka Republika, Kraljevina Danska, Talijanska Republika, Hašemitska Kraljevina Jordan, Sjedinjene Meksičke Države, Novi Zeland i grad Nyambani u Republici Mozambik).
Također, posebno je zanimljiv osvrt na uspostavu Registra geografskih imena (RGI) u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Poveznica na informativno glasilo: UNGEGN_informativno glasilo_br._59
Poveznica na ostale publikacije UNGEGN: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/

Slika prikazuje isječak iz aplikacije registra geografskih imena.

Objavljeni Pravilnik o registru geografskih imena i Specifikacija registra geografskih imena

Dana 20.05.2020. godine objavljen je Pravilnik o registru geografskih imena (Narodne novine, br. 59/2020).

Pravilnik propisuje sadržaj, način vođenja i održavanja registra geografskih imena. Registar je u nadležnosti Državne geodetske uprave, a vodi se i održava u elektroničkom obliku.

Sastavni dio Pravilnika je i Katalog geografskih objekata  u kojem se vode geografski objekti sadržani u registru.

Popis i vrijednosti atributa kao i tehničke karakteristike sastavnih dijelova informacijskog sustava registra geografskih imena su opisani u Specifikaciji registra geografskih imena.

Slika prikazuje fotografiju glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave i predsjednika komisije za standardizaciju zemljopisnih imena Republike Slovenije.

Posjet Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena „Komisiji za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija“

U organizaciji Državne geodetske uprave 28. siječnja organiziran je studijski posjet predstavnika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena „Komisiji za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija“. Cilj posjeta je bio razmjena iskustva u području standarizacije geografskih imena obzirom da Komisija Republike Slovenije ima dugogodišnju tradiciju.

Domaćini posjeta bili su  predsjednik Komisije dr.sc. Matjaž Geršić te članica Komisije gđa Marija Brnot, dok su ispred Povjerenstva posjetu prisustvovali glavni ravnatelj i predsjednik Povjerenstva dr.sc. Damir Šantek,  dr.sc. Ivana Crljenko, Antonija Nemet i dr.sc. Goranka Blagus Bartolec, te predstavnici Državne geodetske uprave mr.sc. Ljerka Marić, mr.sc. Tomislav Ciceli, mr.sc. Zvonko Štefan i mr.sc. Tanja Rodin.

Uvod u razmjenu iskustava bila su izlaganja Predsjednika komisije dr. Geršić na temu aktivnosti i iskustava „Komisije za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija, izlaganje mr. Cicelia na temu dosadašnjih iskustva Republike Hrvatske u području geografskih imena te predstavljanje baze geografskih imena Republike Slovenije od strane gđe Brnot.

Tijekom susreta razvila se aktivna i konstruktivna rasprava, koja je kroz primjere dobre prakse u procesu standardizacije kao i probleme s kojima s kolege iz Slovenije susreću, rezultirala boljim razumijevanje uloge Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj kao i budućih koraka.

Slika prikazuje fotografiju Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena sa druge sjednice.

Održana druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 2. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Na sjednici Povjerenstva predstavnici Državne geodetske uprave izvijestili su da je u izradi novi Zakon o naseljima čiji nacrt izrađuje Državna geodetska uprava. Zakon je u direktnoj vezi s geografskim imenima na razini imena naselja te će se u Zakonu navesti, između ostalog, i uloga Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena kao tijela koje daje preporuke za pisanje imena naselja, a koje provode nadležna javnopravna tijela odlukama. Teme koje su obrađene tijekom sjednice su Poslovnik o radu Povjerenstva, godišnji plan rada te prijedlog preporuka za standardizaciju koje će biti napravljene tijekom sljedeće godine.

Slika prikazuje nekoliko različitih geografskih imena.

Objavljeno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o registru geografskih imena

Dana 28. kolovoza 2019. na portalu e-Savjetovanje objavljen je Nacrt prijedloga Pravilnika o registru geografskih imena.

Ovim Pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja i održavanja registra geografskih imena. Sastavni dio Pravilnika je i Katalog geografskih objekata. Riječ je o potpuno novom pravilniku kojim se uređuje navedena materija, s obzirom da ista ranije nije bila normirana.

Savjetovanje je otvoreno do 30. rujna 2019. te molimo sve zainteresirane da se uključe i dostave svoja mišljenja, prijedloge i komentare na poveznici.

Održana prva sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 3. lipnja 2019. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave održana je prva sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Vlada Republike Hrvatske je 28. ožujka 2019. godine na zatvorenom dijelu 149. sjednice imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena na rok od četiri godine. Po prvi put osnovano je multidisciplinarno tijelo koje će se između ostalog baviti standardizacijom geografskih imena u Republici Hrvatskoj i stranih geografskih imena. Pored toga, Povjerenstvo također prati provedbu propisa o naseljima i njihovu primjenu u geografskim imenima, provodi reviziju toponima te po potrebi utvrđuje nove, utvrđuje načela pisanja i uporabe stranih geografskih imena za primjenu u obrazovanju, znanosti, hrvatskoj diplomaciji i dr., sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje se bave geografskim imenima te daje preporuke za poboljšanje registra geografskih imena, kojeg vodi i održava Državna geodetska uprava.

Na ovoj prvoj sjednici Povjerenstva zabilježen je izuzetan interes za problematiku geografskih imena te su dogovorene daljnje aktivnosti na sustavnoj standardizaciji geografskih imena.