Slika prikazuje lentu UNGEGN-a.

Objavljen novi broj informativog glasila United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (studeni 2020. g., broj 59), pod nazivom “Geografska imena i održivi turizam”.

U ovom broju navedenog glasila, koji izlazi dva puta godišnje, naglasak je stavljen na geografska imena i održivi turizam kao institucionalni, okolišni, ekonomski i socijološko-kulturni okvir, pa je tako dan pregled i iskustva iz raznih država i gradova svijeta (Republika Kolumbija, Republika Cipar, Češka Republika, Kraljevina Danska, Talijanska Republika, Hašemitska Kraljevina Jordan, Sjedinjene Meksičke Države, Novi Zeland i grad Nyambani u Republici Mozambik).
Također, posebno je zanimljiv osvrt na uspostavu Registra geografskih imena (RGI) u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Poveznica na informativno glasilo: UNGEGN_informativno glasilo_br._59
Poveznica na ostale publikacije UNGEGN: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/

Slika prikazuje isječak iz aplikacije registra geografskih imena.

Objavljeni Pravilnik o registru geografskih imena i Specifikacija registra geografskih imena

Dana 20.05.2020. godine objavljen je Pravilnik o registru geografskih imena (Narodne novine, br. 59/2020).

Pravilnik propisuje sadržaj, način vođenja i održavanja registra geografskih imena. Registar je u nadležnosti Državne geodetske uprave, a vodi se i održava u elektroničkom obliku.

Sastavni dio Pravilnika je i Katalog geografskih objekata  u kojem se vode geografski objekti sadržani u registru.

Popis i vrijednosti atributa kao i tehničke karakteristike sastavnih dijelova informacijskog sustava registra geografskih imena su opisani u Specifikaciji registra geografskih imena.

Slika prikazuje fotografiju glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave i predsjednika komisije za standardizaciju zemljopisnih imena Republike Slovenije.

Posjet Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena „Komisiji za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija“

U organizaciji Državne geodetske uprave 28. siječnja organiziran je studijski posjet predstavnika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena „Komisiji za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija“. Cilj posjeta je bio razmjena iskustva u području standarizacije geografskih imena obzirom da Komisija Republike Slovenije ima dugogodišnju tradiciju.

Domaćini posjeta bili su  predsjednik Komisije dr.sc. Matjaž Geršić te članica Komisije gđa Marija Brnot, dok su ispred Povjerenstva posjetu prisustvovali glavni ravnatelj i predsjednik Povjerenstva dr.sc. Damir Šantek,  dr.sc. Ivana Crljenko, Antonija Nemet i dr.sc. Goranka Blagus Bartolec, te predstavnici Državne geodetske uprave mr.sc. Ljerka Marić, mr.sc. Tomislav Ciceli, mr.sc. Zvonko Štefan i mr.sc. Tanja Rodin.

Uvod u razmjenu iskustava bila su izlaganja Predsjednika komisije dr. Geršić na temu aktivnosti i iskustava „Komisije za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija, izlaganje mr. Cicelia na temu dosadašnjih iskustva Republike Hrvatske u području geografskih imena te predstavljanje baze geografskih imena Republike Slovenije od strane gđe Brnot.

Tijekom susreta razvila se aktivna i konstruktivna rasprava, koja je kroz primjere dobre prakse u procesu standardizacije kao i probleme s kojima s kolege iz Slovenije susreću, rezultirala boljim razumijevanje uloge Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj kao i budućih koraka.

Slika prikazuje fotografiju Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena sa druge sjednice.

Održana druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 2. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Na sjednici Povjerenstva predstavnici Državne geodetske uprave izvijestili su da je u izradi novi Zakon o naseljima čiji nacrt izrađuje Državna geodetska uprava. Zakon je u direktnoj vezi s geografskim imenima na razini imena naselja te će se u Zakonu navesti, između ostalog, i uloga Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena kao tijela koje daje preporuke za pisanje imena naselja, a koje provode nadležna javnopravna tijela odlukama. Teme koje su obrađene tijekom sjednice su Poslovnik o radu Povjerenstva, godišnji plan rada te prijedlog preporuka za standardizaciju koje će biti napravljene tijekom sljedeće godine.

Slika prikazuje nekoliko različitih geografskih imena.

Objavljeno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o registru geografskih imena

Dana 28. kolovoza 2019. na portalu e-Savjetovanje objavljen je Nacrt prijedloga Pravilnika o registru geografskih imena.

Ovim Pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja i održavanja registra geografskih imena. Sastavni dio Pravilnika je i Katalog geografskih objekata. Riječ je o potpuno novom pravilniku kojim se uređuje navedena materija, s obzirom da ista ranije nije bila normirana.

Savjetovanje je otvoreno do 30. rujna 2019. te molimo sve zainteresirane da se uključe i dostave svoja mišljenja, prijedloge i komentare na poveznici.

Održana prva sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 3. lipnja 2019. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave održana je prva sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Vlada Republike Hrvatske je 28. ožujka 2019. godine na zatvorenom dijelu 149. sjednice imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena na rok od četiri godine. Po prvi put osnovano je multidisciplinarno tijelo koje će se između ostalog baviti standardizacijom geografskih imena u Republici Hrvatskoj i stranih geografskih imena. Pored toga, Povjerenstvo također prati provedbu propisa o naseljima i njihovu primjenu u geografskim imenima, provodi reviziju toponima te po potrebi utvrđuje nove, utvrđuje načela pisanja i uporabe stranih geografskih imena za primjenu u obrazovanju, znanosti, hrvatskoj diplomaciji i dr., sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje se bave geografskim imenima te daje preporuke za poboljšanje registra geografskih imena, kojeg vodi i održava Državna geodetska uprava.

Na ovoj prvoj sjednici Povjerenstva zabilježen je izuzetan interes za problematiku geografskih imena te su dogovorene daljnje aktivnosti na sustavnoj standardizaciji geografskih imena.

Slika prikazuje fotografiju sa sjednice Vlade na kojoj je imenovano Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena.

Vlada RH imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena

Temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) Vlada Republike Hrvatske imenuje Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena.

Cilj povjerenstva je pratiti provedbu propisa o naseljima i njihovu primjenu u geografskim imenima, provoditi reviziju toponima i po potrebi utvrđivati nove, utvrditi načela pisanja i uporabe stranih geografskih imena za primjenu u obrazovanju, znanosti, diplomaciji i sl., davati prijedloge i preporuke standardizacije geografskih imena u RH i stranih geografskih imena, davati preporuke za poboljšanje Registra geografskih imena te sudjelovati u radu međunarodnih organizacija koja se bave geografskim imenima.

28. ožujka 2019. godine je Vlada na zatvorenom dijelu 149. sjednice imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena na rok od četiri godine.

Predsjednikom povjerenstva imenovan je ravnatelj DGU dr. sc. Damir Šantek kao predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za registar geografskih imena dok su za članove povjerenstva imenovani dr. sc. Tea Lončar, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove, Dubravka Đurić Nemec za kulturnu baštinu, Antonija Nemet za znanost i obrazovanje, Pejo Bročić za Hrvatski hidrografski institut, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec za Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Ivana Horbec za Hrvatski institut za povijest, prof. dr. sc. Stanislav Frangeš za Hrvatsko kartografsko društvo, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Toskić za Hrvatsko geografsko društvo, dr. sc. Ivana Crljenko za Leksikografski zavod Miroslav Krleža te doc. dr. sc. Helena Pavletić i prof. dr. sc. Josip Faričić predstavnici sveučilišta koja se bave obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena.

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Slika prikazuje lentu UNGEGN-a.

Prva sjednica UNGEGN-a u New Yorku 29. travnja do 3. svibnja 2019.

Prva sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena održat će se u sjedištu Ujedinjenih naroda od 29. travnja do 3. svibnja 2019. u New Yorku.

Cilj sjednice je povećati osviještenost o standardizaciji geografskih imena, dijeliti dobrobiti koje geografska imena osiguravaju u nacionalnim ekonomijama te naglasiti ulogu koju imaju u očuvanju kulturne baštine.

Sjednica će predstavljati nacionalne i međunarodne standardizacije geografskih imena. Sjednica će također promicati međunarodno širenje informacija o nacionalnim standardiziranim geografskim imenima i usvajanje jedinstvenih sustava romanizacije za pretvaranje svakog ne romanskog pisanog sustava u rimsku abecedu.

U sklopu sjednice će biti također održan kratki sastanak Divizije za srednjeistočnu i jugoistočnu Europu 1. svibnja 2019. godine na kojem će biti predstavljena nacionalna izvješća zemalja članica o aktivnostima u području standardizacije geografskih imena.

Program sjednice je dostupan na poveznici https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/1st-session/1st-session-SideEvents-calendar.html.

22. sastanak Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena

22. sastanak Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena održat će se 13. veljače 2019. godine u Bratislavi u Slovačkoj. Sastanak će se održati u prostorijama Uprave za geodeziju, kartografiju i katastar Republike Slovačke.
Sastanak je organiziran u pet sesija. Osim sesije otvaranja i zatvaranja, jedna sesija biti će posvećena nacionalnim izvješćima, a dvije sesije bit će posvećene posebnim prezentacijama i praktičnoj upotrebi geografskih imena. Zemlje koje će predstaviti svoja nacionalna izvješća na sastanku su Slovačka, Mađarska, Ukrajna, Češka i Slovenija.
Više informacija o sastanku dostupno je na početnoj stranici divizije http://ecseed.zrc-sazu.si/Home.aspx.

Održana 11-ta konferencija UN-a o standardizaciji geografskih imena

11-ta konferencija UN-a o standardizaciji geografskih imena održana je od 8. do 17. kolovoza 2017. u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, sukladno Odluci Ekonomskog i socijalnog vijeća 2016/259. Konferenciji je prisustvovalo 278 sudionika iz 66 zemalja.

Više informacija o konferenciji može se naći na službenim web stranicama UNGEGN-a:
Izvješće sa konferencije.